موسسه سنین CNIN Institute

تشخیص سرطان مغز:

 

بررسی ها و معاینات:

یافته های شرح حال و معاینه به پزشک شما این راهنمایی را می کند که شما مشکلی در مغز یا ساقه مغز دارید. در اغلب موارد شما نیاز به یک سی تی اسکن مغز دارید. این تصویر برداری مانند یک عکس ساده است اما جزییات بیشتری را بصورت سه بعدی نشان میدهد. معمولا یک ماده رنگی به جریان خون تزریق میشود تا اختلالات اسکن را واضح تر نماید.

در موارد مشکوک به تومور مغزی اغلب بجای سی تی اسکن از اسکن ام آر آی استفاده میشود. زیرا ام آر آی برای کشف وجود تومور یا تغییرات درون آن حساسیت بالاتری دارد. با ابنحال اغلب مراکز هنوز از سی تی بعنوان اولین تست تشخیصی استفاده میکنند.

افراد با سرطان مغز اغلب مشکلات پزشکی دیگری نیز دارند بنابراین ممکنست تستهای آزمایشگاهی روتین شامل آزمایش خون، الکترولیتها و تستهای کبدی درخواست شود. اگر مهمترین تغییر در شما وضع ذهنیتان باشد ممکنست برای کشف داروی مقصر تست ادرار یا خون انجام شود.

اگر اسکنهای شما دال بر وجود یک توده مغزی باشد، شما به یک متخصص سرطان ارجاع خواهید شد که به آنکولوژیست میگویند. اگر در منطقه شما امکان دسترسی به متخصص تومورهای مغزی فراهم باشد شما به نوروآنکولوژیست ارجاع میشوید.

گام بعدی دراثبات تشخیص سرطان، گرفتن نمونه ای از تومور است. به این بیوپسی میگویند:

  • بیشترین تکنیک مورد استفاده برای گرفتن بیوپسی جراحی است. در صورت امکان با هدف خارج سازی کل تومور جمجمه باز میشود. سپس یک بیوپسی از تومور گرفته میشود.
  • اگر جراح نتواند کل تومور را خارج سازد، یک تکه کوچک از تومور خارج میشود.
  • در برخی موارد، این امکان وجود دارد که بدون باز کردن جمجمه یک بیوپسی گرفته شود. مکان دقیق تومور در مغز با استفاده از سی تی یا ام آر آی تعیین میشود. یک سوراخ کوچک در جمجمه ایجاد میشود و یک سوزن از این سوراخ به سمت تومور هدایت میشود. سوزن بیوپسی را میگیرد و خارج میشود. به این تکنیک استرئوتاکسی یا بیوپسی استرئوتاکتیک میگویند.

بیوپسی زیر میکروسکوپ توسط یک پاتولوژیست بررسی می شود (پزشکی که تخصص اش تشخیص بیماری ها با نگاه کردن به سلول ها و بافت ها است).

 
 

منبع: 2017 American Cancer Society
مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن