موسسه سنین CNIN Institute

مرحله بندی سرطان بيضه

Testis Cancer Staging


 

پس از تشخيص سرطان بيضه، پزشكان سعى مى كنند بفهمند تا كجا و چقدر سرطان پيشرفت داشته است، که به اين كار "مرحله بندى" (staging) مى گويند. (مرحله بندى به ما مى گويد كه "چه مقدار" سرطان در بدن وجود دارد، چقدر جدى است، و چگونه بايد درمان شود، و نيز اميد حفظ حيات چقدر است).

اوليه ترين مرحله را شماره 0 مى دهند و همچنين  به آن، "ژرم سِل نئو پلازيا اين سيتو" GCNIS هم مى گويند. سه مرحله بعدى از يك تا سه (بر اساس اعداد يونانى) دسته بندى شده و مرحله چهارى در كار نيست. پیشرفت در هر مرحله نیز، با استفاده از حروف لاتين مثل آ A , و يا ب B و غيره مشخص مى شود. بعنوان قانون کلی، شماره بالاتر، (مثلاً III)، يعنى سرطان گسترده تر شده، و حروف پايين تر، يعنى حالات اوليه تر. اگر چه تجربه سرطان براى هر فرد متفاوت است، اما معمولاً مراحل مشابه، اغلب چشم اندازهاى بعدى مشابهى هم دارند.

 

نحوه مرحله بندى سرطان بیضه:

‏TNM system  كه در امريكا (براى سرطان بيضه) مورد استفاده است، بر پايه ٤ داده اساسى تنظيم مى گردد، به شرح زير:

(T) اندازه و پيشرفت تومور اصلى: اندازه تومور چقدر است و آيا به اندام هاى مجاور هم سرايت نموده است؟

(N) گسترش به غدد لنفاوى مجاور: آيا تومور به غدد لنفاوى مجاور سرايت كرده، بزرگى آن ها چقدر است، و تعداد آن ها چندعدد است؟

(M) گسترش (متاستاز) به نقاط دور دست: آيا سرطان اندام هاى دور دست را هم تحت تأثير قرارداده، (معمولاً غدد لنفاوى دور دست، استخوان ها، كبد و ريه ها)؟

(S) سطح سرُمی نشان گرهاى تومور: آيا سطح نشان گرهاى تومور، بالاتر از ميزان عادى است، شامل ‏LDH ,HCG ,AFP و هورمون ها؟

 

شماره هاى بعد از اين ٤ فاكتور، جزييات بيشترى از "مرحله" را  در اختيار ما قرار مى دهد، شماره بالا يعنى سرطان پيشرفته تر است. بر اساس ترکیبی از T, N, M, S هر سرطان بیضه ای در یکی از 3 مرحله I,II,III دسته بندی میشود.

گاهى ممكنست در مرحله بندی، سرطان بيضه با علامتى خاص ‏cT مشخص شود دال بر اینستکه بر اساس نتايج معاينات، نمونه بردارى و تصوير سازى مرحله بندی شده است. زمانى كه بعد از جراحى مرحله بندی انجام مى شود، با حروف pT نشانه گذارى مى شود كه به معناى انجام پاتولوژى ‏ (آسيب شناسى) حين عمل جراحى است.

 
 

مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن