موسسه سنین CNIN Institute

مرحله بندی سرطان پاراتیروئید

Parathyroid Cancer Staging


 

پس از تشخیص سرطان پاراتیروئید، برای تشخیص اینکه آیا سلول‌های سرطانی به سایر قسمت‌های بدن گسترش‌ یافته‌اند، یا نه آزمایش‌هایی انجام می­ شود.

هیچ روند استانداردی برای مرحله بندی سرطان پاراتیروئید وجود ندارد. مراحل پیشرفت سرطان پاراتیروئید با دو مرحله موضعی (محدود) یا متاستاز توصیف می‌شود:

  • سرطان پاراتیروئید موضعی (محدود) در غده پاراتیروئید یافت می‌شود و ممکنست به بافت‌های مجاور گسترش یابد.
  • هنگامیکه سرطان به بخش دیگری از بدن گسترش می‌یابد، متاستاز نامیده می‌شود. سرطان پاراتیروئید متاستاتیک به سایر قسمت‌های بدن مانند ریه، کبد، استخوان، کیسه اطراف قلب، پانکراس یا غده­ های لنفاوی گسترش‌یافته است.

 

فرایند مورداستفاده برای تشخیص اینکه آیا سرطان به سایر قسمت‌های بدن گسترش‌یافته است، مرحله‌بندی Staging نامیده می‌شود. ممکنست تصویربرداری های زیر برای تعیین اینکه آیا سرطان به سایر قسمت‌های بدن مانند ریه، کبد، استخوان، قلب، پانکراس یا غدد لنفاوی رسیده است مورد استفاده قرار می­گیرد.

  • CT اسکن:

فرایندی است که مجموعه ­ای از عکس‌های دقیق مناطق داخل بدن را از زوایای مختلف گرفته و تصاویر توسط یک کامپیوتر متصل به یک دستگاه اشعه ایکس ایجاد می‌شود. ممکنست یک رنگ  وریدی تزریق شود یا خورده شود تا کمک کند، ارگان‌ها و بافت‌ها واضحتر دیده شود. این روش همچنین توموگرافی کامپیوتری یا توموگرافی محوری کامپیوتری نامیده می‌شود.

 

  • MRI:

ساختاری است که از مغناطیس، امواج رادیویی و یک رایانه برای ایجاد مجموعه‌ای از تصاویر دقیق مناطق موجود در بدن استفاده می­کند. این روش همچنین به نام تصویربرداری رزونانس مغناطیسی هسته‌ای (NMRI) نامیده می‌شود.

 

سه‌ راه برای گسترش سرطان در بدن وجود دارد:

سلول‌های سرطانی از طریق سیستم لنفاوی یا خون به جایی دورتر (قسمت­های دیگر بدن) از مکان اولیه  (تومور اولیه) منتقل می­شود.

سرطان به سه روش در بدن گسترش پیدا می­ کند. سرطان می‌تواند از طریق بافت، سیستم لنفاوی و خون گسترش یابد:

  • بافت: سرطان از جایی که آغازشده (تومور اولیه) با کشیده شدن به مناطق مجاور گسترش می‌یابد (تهاجم).
  • سیستم لنفاوی: سرطان از جاییکه آغاز شده (تومور اولیه) است وارد لنف شده و سپس از طریق عروق لنفاوی به سایر قسمت‌های بدن انتقال می ­یابد و توموری (متاستاز) را در قسمت دیگری از بدن تشکیل می‌دهد.
  • خون: سرطان از جاییکه آغازشده (تومور اولیه) است وارد خون شده و سپس از طریق عروق خونی به سایر قسمت‌های بدن انتقال می­ یابد و توموری (متاستاز) را در قسمت دیگری از بدن تشکیل می‌دهد.

تومور متاستاز از نوع سرطان اولیه است. به‌عنوان‌مثال، اگر سرطان پاراتیروئید به ریه برسد، سلول‌های سرطانی در ریه درواقع سلول‌های سرطانی پاراتیروئید هستند. این بیماری سرطان پاراتیروئید متاستاز است، نه سرطان ریه.

بسیاری از مرگ‌ ومیرهای سرطان زمانی ایجاد می‌شود که سرطان از تومور اولیه حرکت کند و به سایر بافت‌ها و اندام‌ها گسترش یابد که به معنای سرطان متاستاتیک است.

 
 

مترجم: فاطمه عرفانی، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن