موسسه سنین CNIN Institute

مرحله‌ بندی سرطان رحم (اندومتر)

Uterus (Endometr) Cancer Staging


 

پس‌ازاینکه بیمار مبتلابه سرطان آندومتر تشخیص داده شد، پزشکان سعی خواهند کرد که بررسی کنند که آیا بیماری گسترش‌ یافته است و اگر گسترش‌یافته است تا چه مرحله پیش رفته است. مرحله سرطان، میزان سرطان را در بدن توصیف می‌کند. مرحله­ بندی سرطان به تعیین اینکه سرطان تا چه حد جدی است و بهترین درمان آن چیست کمک می­ کند. مرحله سرطان یکی از مهم‌ترین عوامل تصمیم‌ گیری در مورد نحوه درمان سرطان و تعیین اینکه تا چه حد درمان موفق است، می­ باشد.

مراحل سرطان آندومتر از مرحله I (1) تا IV (4) است، به طور معمول عدد پایین‌تر نشان می­ دهد که سرطان کمتر گسترش‌یافته است و عدد بیشتر مانند مرحله  IV، به این معنی است که سرطان بیشتر گسترش‌ یافته است. در هر مرحله، حروف الفبایی بعد از عدد هم مهم است، حرف ابتدایی تر به معنای مرحله پایین‌تر سرطان است. اگرچه تجربه سرطان هر فرد منحصربه‌ فرد است، سرطان‌های با مراحل مشابه، دارای چشم‌انداز مشابه هستند و اغلب به یک شیوه درمان می‌شوند.

 

تعیین مرحله سرطان رحم (اندومتر):

2 سیستم مورداستفاده برای سرطان آندومتر، سیستم FIGO (فدراسیون بین‌المللی زنان و مامایی) و  سیستمTNM  (کمیته مشترک بین‌المللی سرطان) ،اساساً یکسان هستند.

هردوی این سیستم ها سرطان آندومتر را بر اساس این سه فاکتور مرحله­ بندی می­ کنند:

  • (T) اندازه تومور: تا چه حد سرطان به رحم رسیده است، آیا سرطان به ساختارها یا ارگان‌های مجاور هم نزدیک شده است؟
  •  (N)گسترش به گره‌های لنفاوی مجاور: آیا سرطان به گره‌های لنفاوی لگن یا اطراف آئورت (گره­های لنفاوی پارا آئورت) گسترش‌یافته است. (آئورت شریان اصلی است که از قلب به پشت شکم و لگن­ها می­ رود).
  • (M) گسترش (متاستاز) به مناطق دور: آیا سرطان به گره‌های لنفاوی دور یا اندام‌های دوردست رسیده است؟

عدد یا حروف بعد از T، N و M در مورد هر یک از این عوامل جزئیات بیشتری را بازگو می‌کند. عدد بیشتر بدان معنی است که سرطان پیشرفته‌تر است. هنگامی‌که دسته‌ بندی‌های T، N و Mفرد تعیین‌ شده است، برای تعیین مرحله کلی این اطلاعات ترکیب می شود تا مرحله بیماری گروه ­بندی شود.

سیستم مرحله بندی پاتولوژیک با بررسی بافت برداشته‌شده با جراحی تعیین‌ می شود (همچنین به‌عنوان مرحله بندی جراحی نامیده می‌شود). گاهی اوقات اگر جراحی امکان پذیر نباشد، مرحله بندی سرطان بصورت بالینی انجام می شود. این بر اساس نتایج معاینه، نمونه ­برداری و تصویربرداری های انجام شده قبل از عمل جراحی، تعیین می شود.

 

مرحله ­بندی سرطان آندومتر می‌تواند پیچیده باشد، بنابراین از پزشک خود بخواهید آن را به‌ نحوی‌ که قادر به درک آن خواهید بود برایتان توضیح دهد. (اطلاعات اضافی سیستم TNM همچنین از جدول مرحله زیر پیروی می­کند.)

  • TX: تومور اصلی را نمی‌توان به دلیل کمبود اطلاعات ارزیابی شود.
  • T0: هیچ شواهدی از تومور اولیه وجود ندارد.
  • NX: گره‌های لنفاوی منطقه‌ای را نمی‌توان به دلیل کمبود اطلاعات موردبررسی قرارداد.
 
 

مترجم: فاطمه عرفانی، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن