موسسه سنین CNIN Institute

مرحله بندى سرطان ريه سلول كوچك SCLC:

(Staging)

 

پس از آنكه تشخيص سرطان ريه سلول كوچك تایید شد، پزشكان سعى مى نمايند به ميزان گسترش و مکان های درگیری،  پى ببرند، به اين عمل مرحله بندى می گویند. يعنى چه مقدار سرطان در بدن وجود دارد، تهديد آن چقدر جدى است و براى انجام درمان چه گزينه هايى بهترين انتخاب احتمالى خواهد بود. در ضمن براى ارائه آمار پيش آگهى و چشم انداز ادامه حيات آتى نيز كار برد دارد. اين مرحله بندى بر اساس معاينه، نمونه بردارى ها، تصوير بردارى هاى مختلف و گزارشات آزمايشگاهى انجام خواهد شد.

 

مرحله بندى "محدود"  و "گسترده" سرطان ریه سلول کوچک: 

در ابتدا بیماری به دو مرحله تقسیم می شود، يعنى تعیین مى شود كه آيا از تركيب همزمان راديو تراپى (پرتودرمانى) با شيمى درمانى (براى مرحله محدود) استفاده شود، يا شيمى درمانى تنها (براى مرحله گسترده) گزينه بهترى خواهد بود. در واقع،  در اين نوع از سرطان درمان توأم شيمى درمانى - پرتو درمانى، درمان قطعى محسوب مى گردد. از شيمى درمانى يا راديوتراپى، هر يك به تنهايى، در مواردى استفاده مى شوند كه فرد فاقد توانايى هاى لازمه براى دريافت درمان تركيبى مى باشد.

  • مرحله محدود سرطان ریه سلول کوچک:

يعنى سرطان فقط در يك طرف قفسه سينه وجود دارد و احتمالاً با يك حوزه راديو تراپى درمان خواهد شد. معمولاً در اين مرحله سرطان فقط در يكى از ريه ها وجود دارد، (اما تومور در کل ريه یکطرف پخش نشده باشد)  يا به غدد لنفاوى همان سمت ريه درگير، رسيده باشد. وجود سرطان در غدد لنفاوى بالاى استخوان جناغ سينه هم (سوپرا كلاويكولار) مرحله محدود محسوب مى شود، به شرط آن كه در همان سمت ريه درگير قرار داشته باشند. برخى از پزشكان غدد لنفاوى وسط قفسه سينه را (مدياستن)، حتى اگر به سمت ديگر هم نزديك تر باشند، در همين مرحله در نظر می گیرند. نكته مهم اينست كه سرطان در ناحيه اى محدود و به اندازه كافى كوچك باشد كه با يك "پورت" (حوزه) پرتودرمانى، علاج شود. تنها، يك سوم از بيماران مبتلا به سرطان ريه سلول كوچك در زمان تشخيص، در مرحله محدود قرار دارند.

 

  • مرحله گسترده سرطان ریه سلول کوچک:

یعنی سرطان به نحو گسترده اى، به تمامى ريه، يا غدد لنفاوى سمت ديگر قفسه سينه، و يا ساير قسمت هاى بدن (شامل مغز استخوان) گسترش پيدا نموده است. برخى پزشكان اگر "SCLC" به مايع اطراف ريه ها رسوخ نموده باشد را مرحله گسترده محسوب مى نمايند. دو سوم بيماران مبتلا در اولين تشخيص، در اين مرحله قرار دارند.

 

‏مرحله بندى سرطان ریه بر اساس سيستم TNM:

سيستم رسمى ترى كه رشد و گسترش سرطان را شرح ميدهد، سيستم "TNM" است كه بر سه دسته اطلاعات، استوار مى باشد:

(T) اندازه و گستردگى تومور: تومور چقدر بزرگ است و آيا به بافت هاى مجاور هم نفوذ داشته است يا خير؟

(N) گسترش به غدد لنفاوى ناحيه اى: آيا سرطان به غدد لنفاوى مجاور هم سرايت نموده يا خير؟

(M) متاستاز به ساير اندام ها: آيا سرطان به اعضاء و اندام هاى دور دست همچون مغز، استخوان، غددفوق كليوى، كبد، و يا ريه ديگر هم دست اندازى داشته يا خير؟

حروف و اعدادى كه پس از "TNM" مى آيد، بيان كننده جزئياتى ديگر از ساير فاكتورها مى باشد. اولين مرحله "صِفر" مى باشد كه به آن "Cis، يا، كارسينوما اين سيتو" نيز مى گويند.

ساير مراحل از يك تا چهار دسته بندى شده، و شماره بالاتر نشان از گسترش بيشتر سرطان دارد.

 
 

منبع: 2018 American Cancer Society
مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن