موسسه سنین CNIN Institute

پیش آگهی سرطان کبد

Liver Canver Prognosis


 

میزان حیات سرطان كبد:

اين درصدها در مورد كسانى است كه طى مدت پنج سال بعد از تشخيص هنوز زنده بوده اند.

اين اعداد به شما نمى گويند كه چقدر ديگر زنده مى مانيد، بلكه كمك مى نمايند تا درك بهترى ازتاثیر درمان به دست بياوريد. يك نسبت حيات مثلاً ٥٠ درصدى، يعنى ٥٠ درصد كسانى كه در اين مرحله از سرطان كبد بوده اند، طى ٥ سال بعد از تشخيص هنوز زنده بوده اند. بديهى است كه تعداد زيادى از آنان سالهاى بيشترى بعد از ٥ سال هم زنده خواهند بود.

 

اعداد زير، بر اساس مبتلایان به سرطان كبد نوع "هپاتوسلولار" که در دوره شش ساله (ما بين ٢٠٠٦ تا ٢٠١١) تشخيص داده شده اند تعیین شده است:

موضعی (Localized): يعنى سرطان فقط در كبد وجود دارد، و شامل مراحل يك، دو و گاهى اويل سه مى گردد (اين شامل تعداد زيادى از سرطان هاى كبد مى گردد كه درمان برخى از آن ها آسان تر و بعضى دشوار تر مى باشد). نسبت ٥ سال زندگى در ميان اين دسته حدود ٣١ درصد است .

ناحيه اى (Regional): يعنى سرطان به اندام هاى مجاور و يا غدد لنفاوى ناحيه گسترش يافته، و شامل مراحل "C" و "IVA"مى باشد. نسبت ٥ سال زندگى براى اين دسته حدود ١١ درصد است.

دوردست (Distant): يعنى سرطان به اندام ها و بافت هاى دور از كبد هم گسسترش يافته ودر مرحله IVB قرار دارد كه نسبت ٥ سال زندگى در آن ٣ درصد مى باشد.

در كل، نسبت ٥ سال زندگى در كسانى كه سرطان آنان قابليت خارج سازى با جراحى را داشته باشند، بيشتر مى باشد (بدون توجه به مرحله بندى). مثلاً كسانى كه سرطان در آنان كوچك بوده و قابل جدا كردن از بافت كبد باشد، و دچار سيروز و يا ساير معضلات جدى سلامتى نيستند، به پنجاه درصد هم مى رسد. اگرفردی در همان مراحل اوليه تشخيص داده شود، و قابليت پيوند كبدى داشته باشد، ميزان حیات ٥ ساله وی به ٦٠ تا ٧٠ درصد هم مى رسد.

 
 

مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن

««ما می دانیم که این آمارها ممکنست برای شما کمی گیج کننده باشد و منجر به ایجاد سوالهای بیشتری شود. این را بدانید که این آمارها نمی توانند به شما بگویند که شما چقدر زنده می مانید، برای شفافیت بیشتر با پزشکتان که با شرایط ویژه شما آشنا است صحبت نمایید و نظر وی را جویا شوید.»»