موسسه سنین CNIN Institute

مرحله‌ بندی سرطان کلیه:

(Staging)

 

 • مرحله :سرطان کلیه I 

یک تومور 7 سانتی‌متری یا کوچک‌ تر که تنها در کلیه است.

 

 • مرحله  :سرطان کلیه II

تومور بزرگتر از 7 سانتیمتر که تنها در کلیه وجود دارد.

 

 •  مرحله :سرطان کلیه III

  • تومور در کلیه و حداقل یک گره لنفاوی مجاور وجود دارد.
  • تومور در رگ اصلی خون کلیه است و همچنین ممکنست در گره لنفاوی مجاور باشد.
  • تومور در بافت چربی اطراف کلیه است و همچنین ممکنست در گره‌های لنفاوی مجاور باشد.
  • تومور به رگ‌های بزرگ یا بافت‌های اطراف کلیه گسترش می‌یابد، اما نه به داخل غده فوق کلیه در آن سمت بدن و نه به فاسیای Gerota نفوذ نکرده است.

 

 • مرحله  :سرطان کلیه IV

  • سرطان به فراتر از لایه چربی بافت اطراف کلیه گسترش‌ یافته است و ممکنست در گره‌های لنفاوی مجاور باشد.
  • سرطان ممکن است به اندام‌های دیگر مانند روده، پانکراس یا ریه‌ها گسترش یافته باشد.
  • سرطان به فراتر از فاسیای ژروتا گسترش‌یافته است (ازجمله به غده فوق کلیوی مجاور رسیده است).

پیش آگهی شما بستگی به‌ سلامت عمومی و مرحله سرطان کلیه شما دارد. مرحله بالاتر، پیشرفته‌تر بودن سرطان کلیه را نشان می­ دهد.

 
 

منبع: 2107 American Cancer Society
Minesh Khatri, MD on October 20,2016          WebMD Medical Reference Reviewed by 
مترجم: فاطمه عرفانی، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن