موسسه سنین CNIN Institute

پیش آگهی سرطان لوزالمعده (پانکراس):

Pancreatic Cancer Prognosis:

 

سرطان لوزالمعده یک وضعیت جدی است. اغلب موارد سرطان لوزالمعده زمانی تشخیص داده می­شود که گسترش یافته است و درمان کامل آن بعید است. درمان­ها به فرد اجازه میدهد که بیمار مدت‌ زمان بیشتری زندگی کند و کیفیت زندگی وی را بهبود می بخشد. آزمایش‌های بالینی برای کشف روش­های مؤثرتر درمان سرطان پانکراس در حال انجام است.

 
 

منبع: WebMD Medical Reference Reviewed by Minesh Khatri, MD on July 24, 2017
مترجم: فاطمه عرفانی، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن

««ما می دانیم که این آمارها ممکنست برای شما کمی گیج کننده باشد و منجر به ایجاد سوالهای بیشتری شود. این را بدانید که این آمارها نمی توانند به شما بگویند که شما چقدر زنده می مانید، برای شفافیت بیشتر با پزشکتان که با شرایط ویژه شما آشنا است صحبت نمایید و نظر وی را جویا شوید.»»