موسسه سنین CNIN Institute

پیش آگهی سرطان مقعد:

Anal Cancer Prognosis:

 

اين آمار ها به ما مى گويند كه بعد از تشخيص سرطان چه درصدى از مردم، با يك مرحله بندى مشخص، بعد از زمانی مشخص (معمولاً يك دوره ٥ ساله) زنده بوده اند. اين ارقام به شما نمى گويد كه چقدر زنده مى مانيد، بلکه از ميزان موفقيت درمان شما (به درصد) خبر  مى دهند.

 

ميزان حيات پنج ساله چيست؟

معمولاً آمار حيات را در یک دوره پنج ساله (بعد از تشخيص) براى يك نوع خاص و مرحله مشخص از سرطان برآورد مى کند. مثلاً آمار میزان حیات ٩٠ درصد، يعنى ٩٠ نفر از هر صد نفر، با اين سرطان و مرحله و گستردگى، تا پنج سال بعد از تشخيص هم زنده بوده اند، اما تعدادى از مردم بيش از پنج سال هم زنده مى مانند.

 

ميزان نسبى حيات سرطان مقعد:

روش دقيق تر، تخمين تاثير سرطان بر حیات است. اين آمار افراد مبتلا به سرطان را با كل جمعيت مقايسه مى نمايد، مثلاً میزان نسبی حیات ٨٠ درصد براى يك نوع خاص و مرحله مشخص از سرطان، يعنى از ١٠٠ نفر مبتلا به این سرطان، ٨٠ نفر، از شانس حيات بيش از پنج سال برخوردارند (در مقايسه با 100 نفر از اشخاصى كه سرطان ندارند). اين آمار ارتباطى با بازگشت سرطان بعد از معالجه ندارند.

يادمان باشد كه اين آمار مربوط به حداقل پنج سال قبل است و افرادیکه اکنون سرطان در آنها تشخیص داده شده، به دليل پيشرفت هاى دانش پزشكى و روش ها و فنون درمانى جديد، از شانس بهترى برخوردارند. بعلاوه، گذشته از مرحله بندى سرطان، تعدادى از ريسك فاكتورهاى ديگر هم بر چشم انداز حيات فرد تاثير دارند. فاكتورهايى همانند سن و سال و يا وضعيت كلى سلامتى، و نيز چگونگى پاسخ فرد به درمان ها تاثیر دارند.

 

آمارى كه در دنباله مطلب ارائه شده اند بر اساس اطلاعات كسانى است كه بين سالهاى ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٦ در ايالات متحده تشخيص داده شده اند. علاوه بر دسته بندی آمار سرطان هاى مقعد بر اساس مرحله بندى، اين آمار از نظر سلول شناسى هم دسته بندى شده (يعنى سلول ها با چه "اّشكالى" در زير ميكروسكوپ ديده شده اند و به دو دسته سلول هاى "اسكواموس" و سلول هاى "غير اسكواموس" تقسيم بندى شده اند). 

اين ارقام شامل كسانى كه تشخيص داده شده اند، اما بر اثر بيمارى هاى ديگر نظير بيمارى هاى قلبى، و يا مشكلات ديگر هم فوت کرده اند مى باشد. برخى ديگر هم مى توانند با دلائل ناشناخته (غير از سرطان) فوت شده باشند.

 

ميزان نسبى حيات سرطان سلول هاى اسكواموس مقعد:

مرحله I: ٧٧ درصد

مرحله II: ٦٧ درصد

مرحله IIIA: ٥٨ درصد

مرحله IIIB: ٥١ درصد

مرحله IV: ١٥ درصد

 

ميزان نسبى حيات سرطان سلول هاى غير اسكواموس مقعد:

مرحله I: ٧١ درصد

مرحله II: ٥٩ درصد

مرحله IIIA: ٥٠ درصد

مرحله IIIB: ٣٥ درصد

مرحله IV: ٧ درصد

 
 

منبع: American Cancer Society 2018
مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن

««ما می دانیم که این آمارها ممکنست برای شما کمی گیج کننده باشد و منجر به ایجاد سوالهای بیشتری شود. این را بدانید که این آمارها نمی توانند به شما بگویند که شما چقدر زنده می مانید، برای شفافیت بیشتر با پزشکتان که با شرایط ویژه شما آشنا است صحبت نمایید و نظر وی را جویا شوید.»»