موسسه سنین CNIN Institute

پيش آگهى سرطان با منشا ناشناخته (CUP)

Carcinoma of Unknown Primary (CUP) Prognosis


 

میزان حيات سرطان با منشأ ناشناخته:

نسبت هاى حيات به ما مى گويند كه چه كسرى از افراد با نوع سرطان معين و مرحله بندى مشخص، هنوز پس از گذشت مدت زمان خاصى (معمولاً پنج سال)، پس از تشخيص سرطان، هنوز به حيات خويش ادامه مى دهند. اين آمار نمى توانند دقيقاً بگويند كه يك فرد چه مدت ديگر زنده می ماند، اما مسلماً درك بهترى از چگونگى تاثير درمان و موفقيت آن ها در معالجه بيماران را ایجاد می کنند.

تومور هاى سرطان با منشأ ناشناخته، شامل طيف وسيعى از انواع سرطان هستند و در نتيجه تهيه يك آمار دقيق و مفهوم از نسبت هاى حيات آتى براى اين دسته از سرطان ها به عنوان يك گروه بزرگ كاملاً ناممكن مى شود، و اصولاً به دلايل متعدد اين گونه از سرطان ها مشكل و چالش برانگيز مى باشند:

  • معمولاً اين سرطان ها هنگام تشخيص اوليه، از منشا اوليه در جایی دیگر به این اندام کشیده شده اند. یعنی درمان هایی (مانند جراحى يا پرتودرمانى) كه در سایر موارد با احتمال موفقیت بالایی همراهند، در اغلب انواع سرطان با منشأ ناشناخته، به احتمال اندكى منجر به درمان كامل و "شفا" می شوند.
  • چون نوع دقيق سرطان اصلاً مشخص نيست، انتخاب گزينه درمانى مناسب با احتمال موفقيت، براى پزشكان دشوار مى باشد.
  • اغلب سرطان هاى با منشأ ناشناخته سريع الرشد بوده و بسرعت به ديگر اندام ها انتشار مىتاستاز مى دهند.

 

هنگامى كه آمار تمامى موارد سرطان با منشأ ناشناخته را در يكديگر ادغام مى نمایيم، در مى يابيم كه متوسط زمان حيات آتى چيزى بيش از ٩ تا ١٢ ماه بعد از تشخيص نيست. اما اين موضوع بستگى به چند عامل ديگر از قبيل نوع سلول سرطانى، موضع پديدارى سرطان، ميزان گستردگى آن به ساير اندام ها، سلامت فرد بيمار، نوع درمان ها و معالجات انجام شده براى وى، و چگونگى پاسخ او به گزينه هاى درمانى دارد.

گاهى اوقات آمارهاى تخمين پيش آگهى، بعنوان يك راهنماى عمومى سودمند است، اما آن ها نمى توانند دقيقاً براى هر فرد "فرصت" و زمان باقى مانده را تعيين بنمايند. زیرا اين آمار بر اساس پيامد هاى قبلى جمع آورى شده از وضعيت نهايى تعداد بسيارى از بيماران مختلف مى باشند و نمى توانند با دقت در مورد تك تك افراد خاص به "تخمين" و پيش بينى بپردازند. تنها پزشك متخصصی كه به پرونده بيمار دسترسى دارد و از نتايج درمان ها اطلاع كامل دارد، مى تواند در هر مورد خاص سرطان با منشأ ناشناخته به فرد بيمار مبتلا نظر بدهد.

 

 


مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن

««ما می دانیم که این آمارها ممکنست برای شما کمی گیج کننده باشد و منجر به ایجاد سوالهای بیشتری شود. این را بدانید که این آمارها نمی توانند به شما بگویند که شما چقدر زنده می مانید، برای شفافیت بیشتر با پزشکتان که با شرایط ویژه شما آشنا است صحبت نمایید و نظر وی را جویا شوید.»»