موسسه سنین CNIN Institute

پیش آگهی سارکوم بافت نرم

Soft Tissue Sarcoma Prognosis


 

بقای سارکوم بافت نرم بر اساس مرحله بیماری:

میزان بقا اغلب توسط پزشکان به عنوان یک روش استاندارد برای بحث در مورد پیش آگهی فرد (چشم انداز) استفاده می شود.

 

بقای 5 ساله سارکوم بافت نرم:

به درصدی از بیماران که حداقل 5 سال بعد از تشخیص سرطان زنده می مانند، اشاره دارد. البته بسیاری از بیماران بیش از 5 سال زندگی می کنند و بسیاری از آنها درمان می شوند.

 

بقای نسبی 5 ساله سارکوم بافت نرم:

برخی از بیماران به دلایل دیگری می میرند و نرخ بقای مبتلایان به سرطان را با آنچه برای افراد بدون سرطان انتظار می رود مقایسه می کنند. این یک روش بهتر برای مشاهده اثر سرطان بر نرخ بقا است.

برای دستیابی به میزان بقاء 5 ساله، پزشکان باید به افرادی که حداقل 5 سال قبل درمان شده بودند نگاه کنند. هر اندازه میزان بقای 5 ساله افراد مبتلا به سرطان بیشتر باشد، افرادی که در حال حاضر مبتلا به سارکوم بافت نرم هستند چشم انداز مطلوبتری دارند.

میزان بقا اغلب بر اساس نتایج قبلی بدست آمده از تعداد زیادی از افراد مبتلا به این بیماری است، با این حال بطور دقیق قابل پیش بینی نیست که در مورد هر بیمار چه اتفاقی خواهد افتاد. ممکنست بسیاری از عوامل دیگر بر چشم انداز فرد تاثیر بگذارد، از جمله نوع سارکوم، محل تومور، نوع درمان و سن بیمار. بعنوان مثال، درمان سارکوم دست یا پا نتیجه ای بهتر از سارکوم اعضای دیگر دارد. همچنین، درمان بیماران مسن تر نسبت به افراد جوان تر نتایج ضعیف تری دارد. پزشک شما می تواند به شما بگوید که چگونه آمار زیر در مورد شما صدق می کند، زیرا او با وضعیت خاص شما آشنا است.

نرخ بقای ارائه شده در زیر بر اساس مرحله سرطان هنگام تشخیص است. هنگامی که به دنبال تعیین میزان بقا هستید، این مهم است بدانید که حتی اگر سرطان پیشرفت کند مرحله بکار رفته در تعیین پیش آگهی سرطان در طول زمان تغییر نمی کند و از همان مرحله هنگام تشخیص اولیه استفاده می شود. سرطان چه بهبود یابد چه گسترش یابد، بازهم به مرحله ای که در ابتدا تشخیص داده شده است، ارجاع داده می شود، اما برای توضیح وضعیت فعلی سرطان، اطلاعات اضافی بیشتری در کنار آن ارائه می شود (و برنامه درمان براساس تغییر در وضعیت سرطان تنظیم می شود).

با توجه به آمار موسسه ملی سرطان (NCI)، میزان نسبی بقای 5 ساله برای افراد مبتلا به سارکوم بافت نرم حدود 50٪ است. این آمار شامل افراد مبتلا به سارکوم کاپوسی است که چشم انداز ضعیف تری نسبت به بسیاری از سارکوم های دیگر دارد. موسسه ملی سرطان (NCI) از سیستم پیشنهادی AJCC استفاده نمی کند. در عوض، آنها سارکوم ها را فقط با توجه به اینکه آیا هنوز به قسمت اصلی محدود هستند، به غدد لنفاوی یا بافت های مجاور گسترش یافته اند (تهاجم) یا به اندام های غیر مجاور و دور از تومور اصلی متاستاز یافته اند بررسی می کنند. میزان بقای 5 ساله برای سارکوم های بافت نرم طی چندین سال تغییر نکرده است. نسبت بقای نسبی 5 ساله به شرح زیر است:

  • 83٪ برای سارکوم در مرحله موضعی (56٪ از سارکوم های بافت نرم در زمان تشخیص، تنها منطقه اصلی را درگیر کرده بودند).
  • 54٪ برای سارکوم در مرحله منطقه ای (19٪ موارد در این مرحله بودند).
  • 16٪ برای سارکوم با انتشار به اندام های غیر مجاور (16٪ موارد در این مرحله بودند).

میزان بقای نسبی 10 ساله فقط برای برخی مراحل بدتر خواهد بود، به این معنی که بیشتر افرادی که 5 سال زنده می مانند احتمالا شفا می یابند.

برای سارکوم دست و پا، مرکز سرطان MSKCC نرخ بقای نسبی جزیی تری را بر اساس مرحله بندی AJCC ارائه کرده است:

مرحله

بقای 5 ساله

I

90%

II

81%

III

56%

IV

در دسترس نیست

 

زمانی که سارکوم در جایی غیر از دست یا پاها باشد، نرخ بقا پایین تر خواهد بود. برای مثال، نرخ بقای 5 ساله برای سارکوم های پشت شکمی (اندام خلف پرده صفاق) حدود 40 تا 60 درصد است.

 
 

مترجم: مریم کریمی، مترجم زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن

««ما می دانیم که این آمارها ممکنست برای شما کمی گیج کننده باشد و منجر به ایجاد سوالهای بیشتری شود. این را بدانید که این آمارها نمی توانند به شما بگویند که شما چقدر زنده می مانید، برای شفافیت بیشتر با پزشکتان که با شرایط ویژه شما آشنا است صحبت نمایید و نظر وی را جویا شوید.»»