موسسه سنین CNIN Institute

پیش آگهی سرطان معده:

Stomach (Gastric) Cancer Prognosis:

 

2 عامل پیش آگهی بد در GIST، شامل سایز تومور بزرگتر از 5cm و تعداد بالای میتوز است.

 

"اگر سوالی دارید، بپرسید."

 


منبع: Schwartz's Principles of Surgery 2014
گردآورنده: امیر مبارکی، دانشجوی پزشکی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن

««ما می دانیم که این آمارها ممکنست برای شما کمی گیج کننده باشد و منجر به ایجاد سوالهای بیشتری شود. این را بدانید که این آمارها نمی توانند به شما بگویند که شما چقدر زنده می مانید، برای شفافیت بیشتر با پزشکتان که با شرایط ویژه شما آشنا است صحبت نمایید و نظر وی را جویا شوید.»»