موسسه سنین CNIN Institute

پیش آگهی لنفوم سلول B بزرگ منتشر DLBL:

Diffuse Large B Cell Lymphoma (DLBL) Prognosis:

 

بر اساس اندكس پيش آگهي دهنده ي بين المللي (IPI)، فاكتور هاي موثر در پاسخ به درمان عبارتند از: سن، وضعيت توانمندي، مرحله بيماري، تعداد نواحي خارج از گره لنفاوي و سطح سرمي LDH. بيماري حجيم (توده اصلي با قطر بيش از ٥ سانتي متر) و سابقه بيماري با درجه بالا يا ايدز نيز پيش آگهي بدتري دارد.

 

"اگر سوالی دارید، بپرسید."

 


منبع: Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease 2017
گردآورنده: مریم ایشه، دانشجوی پزشکی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

««ما می دانیم که این آمارها ممکنست برای شما کمی گیج کننده باشد و منجر به ایجاد سوالهای بیشتری شود. این را بدانید که این آمارها نمی توانند به شما بگویند که شما چقدر زنده می مانید، برای شفافیت بیشتر با پزشکتان که با شرایط ویژه شما آشنا است صحبت نمایید و نظر وی را جویا شوید.»»