موسسه سنین CNIN Institute

اپیدمیولوژی سرطان غدد بزاقی

Salivary Gland Epidemiology


 

اپیدمیولوژی سرطان غدد بزاقی در جهان:

این سرطان شیوع زیادی ندارد و 1% از تمام سرطان­ها و 7% از سرطان­های ناحیه سر و گردن را شامل می ­شود.

 

"برای دستیابی سریع به اپیدمیولوژی سرطان ها در کشورهای سراسر جهان اینجا کلیک نمایید."

"اگر سوالی دارید، بپرسید."

 

اپیدمیولوژی سرطان غدد بزاقی در ایران:

"برای دستیابی سریع به اپیدمیولوژی سرطان ها در استانهای ایران اینجا کلیک نمایید."

 


منبع: American Cancer Society 2017
مترجم: بنفشه جوادی "انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران"
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن