موسسه سنین CNIN Institute

اپیدمیولوژی سرطان تخمدان

Ovarian Cancer Epidemiology


 

اپیدمیولوژی سرطان تخمدان در جهان:

میزان خطر ابتلای هر زن به سرطان تخمدان در طول عمرش 1-1.5  درصد می باشد و میزان مرگ ناشی از آن 50% است. در  70 درصد زنان مبتلا، بیماری در مرحله پیشرفته آن تشخیص داده می شود.

 

"برای دستیابی سریع به اپیدمیولوژی سرطان ها در کشورهای سراسر جهان اینجا کلیک نمایید."

 

اپیدمیولوژی سرطان تخمدان در ایران:

 

"برای دستیابی سریع به اپیدمیولوژی سرطان ها در استانهای ایران اینجا کلیک نمایید."


منبع: American Cancer Society 2017
مترجم: فاطمه عرفانی، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژ

سرطان های اعضای بدن