موسسه سنین CNIN Institute

اپیدمیولوژی سرطان واژن

Vaginal Cancer Epidemiology


 

اپیدمیولوژی سرطان واژن در جهان:

ميزان بروز کارسينوم در جای واژن تقريبا 0.2 تا 0.3 مورد در هر 100/000 زن است که تنها حدود يک سوم ميزان بروز ضايعات مهاجم می باشد. محدوده سنی بيماران مبتلا به اين ضايعه 25 تا 80 سالگی بوده و ميانگين سنی آن ها 50 تا 55 سالگی است.

تنها 1 تا 2 در صد از سرطان های دستگاه تناسلی از بافت واژن بر می خيزد و اکثر اين سرطان ها از نوع کارسينوم های سلول سنگفرشی هستند. کارسینوم سلول سنگفرشی واژن معمولا در خانم های مسن تر از 60 سال رخ می دهد.

 

"برای دستیابی سریع به اپیدمیولوژی سرطان ها در کشورهای سراسر جهان اینجا کلیک نمایید."

"اگر سوالی دارید، بپرسید."

 

اپیدمیولوژی سرطان واژن در ایران:

 

"برای دستیابی سریع به اپیدمیولوژی سرطان ها در استانهای ایران اینجا کلیک نمایید."

"اگر سوالی دارید، بپرسید."

 


منبع: Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease 2013
        Kistner's Gynecology and Women's Health 2017
مترجم: هستی نیکورزم، دانشجوی پزشکی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن