موسسه سنین CNIN Institute

اپیدمیولوژی لنفوم سلول B بزرگ منتشر DLBL:

Diffuse Large B Cell Lymphoma (DLBL) Epidemiology


 

اپیدمیولوژی لنفوم سلول B بزرگ منتشر DLBL در جهان:

می تواند در هر سنی دیده شود اما اغلب در مسن ترها دیده می شود (سن متوسط تشخیص اواسط دهه 60 است). اين لنفوم شايع ترين نوع لنفوم بزرگسالان بوده و مسئول تقريبا ٥٠٪ NHL بزرگسالان مي باشد.

 

"برای دستیابی سریع به اپیدمیولوژی سرطان ها در کشورهای سراسر جهان اینجا کلیک نمایید."

"اگر سوالی دارید، بپرسید."

 

اپیدمیولوژی لنفوم سلول B بزرگ منتشر DLBL در ایران:

 

"برای دستیابی سریع به اپیدمیولوژی سرطان ها در استانهای ایران اینجا کلیک نمایید."

"اگر سوالی دارید، بپرسید."

 


منبع: Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease 2017
گردآورنده: مریم ایشه، دانشجوی پزشکی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژ