موسسه سنین CNIN Institute

اپیدمیولوژی سرطان غدد فوق کلیوی (آدرنال)

Adrenal Cancer Epidemiology


 

اپیدمیولوژی سرطان غدد فوق کلیوی (آدرنال) در جهان:

میزان شیوع آن در حدود 0.6-1.67 مورد در میلیون نفر در سال است. با این حال، در جنوب برزیل، میزان بروز تومورهای آدرنال 10 تا 15 برابر بیشتر از جمعیت عمومی است که تفاوت آمار ناشی از میزان جهش در ژن P53 است.

 

"برای دستیابی سریع به اپیدمیولوژی سرطان ها در کشورهای سراسر جهان اینجا کلیک نمایید."

"اگر سوالی دارید، بپرسید."

 

اپیدمیولوژی سرطان غدد فوق کلیوی (آدرنال) در ایران:

 

"برای دستیابی سریع به اپیدمیولوژی سرطان ها در استانهای ایران اینجا کلیک نمایید."

"اگر سوالی دارید، بپرسید."

 


منبع: MedScape 2018
مترجم: امیرحسین مسلمان حقیقی، دانشجوی پزشکی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن