موسسه سنین CNIN Institute

اپیدمیولوژی سرطان ریه سلول کوچک SCLC

Small Cell Lung Cancer (SCLC) Epidemiology


 

اپیدمیولوژی سرطان ریه در جهان:

در سرتاسر جهان، سرطان ریه شایع ترین بدخیمی مردان است (در اروپا، سرطان ریه دوم و سرطان پروستات اول) و پنجمین سرطان شایع زنان است. در کشورهای در حال توسعه به دلیل شیوع رو به رشد مصرف دخانیات، شیوع سرطان ریه بسرعت در حال افزایش است. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سالانه حدود 1.69 میلیون مرگ ناشی از سرطان ریه در سراسر جهان رخ می دهد.

سرطان ریه در ایالات متحده، دومین سرطان شایع در هر دو جنس است و تنها سرطان پروستات در مردان و سرطان سینه در زنان شایعتر است. تعداد موارد جدید سرطان ریه در زنان امریکایی نصف موارد جدید سرطان سینه است اما مرگ و میر سرطان ریه دو برابر سرطان سینه  است. برای سال 2018، برآورد کل سرطان ریه در ایالات متحده 234،030 مورد جدید و 154،050 مرگ است.

در اوایل دهه 1980 میزان ابتلا به سرطان ریه در مردان کاهش پیدا کرد و طی 20 سال گذشته ادامه داشته است. در مقابل، در اواخر دهه 1970 بروز سرطان ریه در زنان  شروع به افزایش کرد و تا اواسط سال 2000 شروع به کاهش نکرد.
داده های جداگانه ای برای سرطان ریه سلول کوچک در سراسر جهان، در دسترس نیست. طی چند سال گذشته بروز سرطان ریه سلول کوچک (SCLC) کاهش یافته است. SCLC زمانی 25 درصد از کل سرطان های ریه را تشکیل می داد؛ در حال حاضر تنها مسوول 13٪ از سرطانهای ریه است.
همانند سایر انواع سرطان ریه، اغلب موارد سرطان ریه سلول کوچک در افراد 60-80 ساله رخ می دهد. طی دو دهه گذشته میزان بروز سرطان ریه سلول کوچک در زنان و مردان 30 تا 55 ساله در تمام نژادها و گروه های قومی کاهش یافته است.

 

"برای دستیابی سریع به اپیدمیولوژی سرطان ها در کشورهای سراسر جهان اینجا کلیک نمایید."

"اگر سوالی دارید، بپرسید."

 


منبع: 2018 Medscape
گردآورنده: جواد اسکندری نسب، دانشجوی پزشکی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

 

اپیدمیولوژی سرطان ریه در ایران:

مشخصه سرطان ریه، رشد کنترل نشده سلول در بافت ریه است(1). عبارت سرطان ریه در مورد تومورهایی به کار می ­رود که از اپیتلیوم مجاری تنفسی (برونش، برونشیولها و آلوئولها) منشا می­ گیرند(2). انواع اصلی سرطان ریه شامل سرطان ریه سلول کوچک و سرطان ریه غیر سلول کوچک می­ باشد(1). سرطان ریه در ایران یکی از پنج سرطان اصلی به حساب می­ آید و بروز آن رو به افزایش است(2). نرخ بروز سرطان ریه در بین مردان ایرانی پایین­تر از کشورهای پیشرفته می­باشد (5). سرطان ریه 7 امین سرطان شایع بین مردان ایرانی و در بین 10 سرطان شایع زنان است. میزان مرگ ناشی از این سرطان در مردان 9 مورد در هر 100،000 نفر است، که در بین سایر سرطان ها رتبه دوم را دارد. میزان مرگ ناشی از این سرطان در زنان 4 مورد در هر 100،000 نفر است، که در بین سایر سرطان ها رتبه سوم را دارد.(3, 4). در سال 1391، تعداد 4361 مورد مرگ ناشی از سرطان ریه در ایران ثبت شده است که به ترتیب 10% و 6% از کل مرگ ناشی از 10 سرطان شایع میان زنان و مردان ایرانی است (5).

میزان بروز (استاندارد شده سنی) سرطان ریه مردان و زنان ایرانی به ترتیب 8 و 2/5 گزارش شده است(6). مطالعه ­ای در ساری نشان داد که بیشتر مبتلایان به سرطان ریه را مردان تشکیل داده ­اند و میانگین سن مبتلایان زنان اندکی بیشتر از مردان بوده است(1). طبق نتایج بدست آمده از مطالعه­ ای در اردبیل مردان 6 برابر بیشتر از زنان مبتلا به سرطان ریه بودند(2). نتایج مطالعه­ ای در استان فارس نشان داد که میزان بروز سرطان ریه در این استان روند صعودی دارد و این میزان در مردان و در گروه سنی بالاتر بیشتر بوده است. همچنین استان فارس از نظر میزان بروز (استاندارد شده سنی) سرطان ریه جزو مناطق با بروز کم محسوب می ­شود(6).

 

"برای دستیابی سریع به اپیدمیولوژی سرطان ها در استانهای ایران اینجا کلیک نمایید."

"اگر سوالی دارید، بپرسید." 

 


منبع: 1.      Abedi S, Janbabaee G, Moosazadeh M, Rashedi Alashti M, Alizadeh-Navaei R, Hedayatizadeh-Omran A. Epidemiology of Lung Cancer Patients Attending Tooba Clinic and Imam Khomeini Hospital, Sari, Iran 2010-2014. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2017;27(151):86-93.
2.    Ghobadi H, Sharghi A, Sadat-Kermani J. Epidemiology and Risk Factors for Lung Cancer in Ardabil, Iran. Journal of Ardabil University of Medical Sciences. 2013;13(2):220-8.
3.      Khazaei S, Mansori K, Soheylizad M, Gholamaliee B, Shadmani FK, Khazaei Z, et al. Epidemiology of lung cancer in Iran: sex difference and geographical distribution. Middle East Journal of Cancer. 2017;8(4):223-8.
4.     Adnan K, Zahra E-M, Sharareh S, Shirin K, Habib E, Kian K. Clinicopathological characteristics of Iranian patients with lung cancer: a single institute experience. Asian Pac J Cancer Prev. 2016;17:3815-20.
5.     Hassanipour S, Mokhtari A, Fathalipour M, Salehiniya H. The Incidence of Lung Cancer in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis. World Cancer Research Journal. 2017;4(4).
6.     امير اح, مهين ف, جعفر حز, مهدي ر. روند ميزان بروز سرطان ريه در استان فارس بر اساس داده هاي ثبت سرطان (87-1380).
 
نویسنده: محبوبه ایوبی، کارشناس ارشد آمار زیستی

سرطان های اعضای بدن