موسسه سنین CNIN Institute

اپیدمیولوژی تومور هیپوفیز

Hypophysis Tumor Epidemiology


 

تومورهای هیپوفیز در خانم های جوان در سنین باروری و در مردان در دهه 40 و 50 زندگی شایع است. معولا دیر تشخیص داده می شود زیرا بندرت علامت مشخص ونشانه ای از خود بروز می دهد.

 

اپیدمیولوژی سارکوم استخوان (استئوسارکوما) در جهان:

 

"برای دستیابی سریع به اپیدمیولوژی سرطان ها در کشورهای سراسر جهان اینجا کلیک نمایید."

"اگر سوالی دارید، بپرسید."

 

اپیدمیولوژی سارکوم استخوان (استئوسارکوما) در ایران:

 

"برای دستیابی سریع به اپیدمیولوژی سرطان ها در استانهای ایران اینجا کلیک نمایید."


منبع : Harrison principle of internal medicine (edition19)
گردآورنده: مجتبی سلیمی، دانشجوی پزشکی
بازبینی: سید رضا کسایی، فوق تخصص غدد و متابولیسم

 
سرطان های اعضای بدن