موسسه سنین CNIN Institute

پيشگیرى از سرطان کبد

Liver Cancer Prevention


 
بسيارى از سرطان هاى كبد، با كاستن از "ريسك فاكتور ها"، تا حدودى قابل پيشگيرى هستند. مثلاً، اجتناب از ابتلا به هپاتيت و يا درمان قطعى آن. عامل اصلى سرطان كبد در سراسر جهان، ابتلا به ويروس هپاتيت بى و سى، است. استفاده مشترك از سوزن هاى آلوده در بين معتادين، مقاربت هاى بى بند و بار و بى حفاظ، تولد از والدین مبتلا و ... موجب انتقال آلودگى ويروس هاى هپاتيت مى شود (هر چند از اوايل دهه ٨٠ ميلادى براى هپاتيت بى  واكسن تولید شده است، اما هيچ واكسنى براى هپاتيت سى در كار نيست)، در ضمن، امكان انتقال از طريق "انتقال خون"، بسيار كمتر از قبل شده، چون خون ها به دقت مورد آزمايش قرار مى گیرند.
 
شرايط زير، توضيح مى دهد كه چه كسانى در ريسك ابتلا به هـپاتيت بى هستند:
 • مقاربت جنسى با اشخاص مبتلا.
 • داشتن شريك هاى جنسى متعدد.
 • ابتلا به يكى از بيمارى هاى مقاربتى.
 • مصرف تزريقى مواد مخدّر.
 • زندگى با فردى كه ابتلاى مزمن به هپاتيت دارد.
 • سفر به كشورهاى با درجه آلوده گى بالا.
 • سرو كار داشتن با "خون و محصولات آن" در محل كار.
 • دياليز شدن به مدت طولانى.

 

كسانى كه داراى شرائط زير هستند، بايد براى ويروس هپاتيت سى مورد آزمايش قرار گيرند:

 • كسانى كه در فاصله ١٩٦٥ تا ١٩٤٥، در امريكا متولد شده اند (بيشترين مبتلايان، مربوط به همين دوره بوده اند).
 • كسانى كه حتى يك بار تزريق مخدر داشته اند.
 • کسانی که قبل از ١٩٨٧، احتياج به يك دارو براى مشكلات انعقاد خون داشته اند.
 • كسانى كه قبل از ١٩٩٢، تحت پيوند عضوبوده  و يا مورد انتقال خون قرار گرفته اند.
 • كسانى كه مدت طولانى دياليز شده اند.
 • در مبتلایان به ويروس اچ آى وى (ايدز)، گرفتن درمان براى ويروس ايدز، از احتمال تخريب كبد، سيروز كبد و در نتيجه سرطان كبد مى كاهد.

 

ترك سيگار و كاستن از مصرف مشروبات، از احتمال سرطان كبد و بسيارى از بيمارى ها مى كاهد.

كاهش وزن، نگه داشتن وزن مناسب، از ريسك سرطان كبد و بيمارى هاى ديگر خواهد كاست.

پيشگيرى از نفوذ ارسنيك به آب هاى آشاميدنى، و يا كاستن و كنترل  ميزان آفلاتوكسين، از عوامل مهم پيشگيرى از سرطان كبد است.

درمان زودهنگام برخى بيمارى هاى ارثى، خصوصاً در كودكان مانند "هموكروماتوز"، و كاستن از ميزان آهن خون، مى تواند از ميزان سرطان كبد بكاهد.

 
 

مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سیدسعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن