موسسه سنین CNIN Institute

پيشگیرى از سرطان دهانه رحم

Uterus Cervix Cancer Prevention


 

شایع‌ ترین نوع سرطان دهانه رحم با تغییرات پیش سرطانی آغاز می‌شود و راه‌هایی برای متوقف ساختن این بیماری وجود دارد. نخستین راه یافتن و درمان پیش سرطان، قبل از تبدیل شدن به سرطان­ واقعی است و راه دوم پیشگیری از پیش سرطان­ها است.

 

کشف پیش سرطان­های دهانه رحم:

(برای آگاهی بیشتر بخش "غربالگری سرطان دهانه رحم" در وبسایت سنین را ببینید).

 

پیشگیری از ضایعات پیش سرطانی دهانه رحم­:

  • واکسنHPV : یک نوع از واکسن ویروس پاپیلومای انسانی از انسان در برابر دو گونه از خانوادهٔ این ویروس محافظت می کند و این امکان وجود دارد که، تا 70 درصد ازسرطان های دهانهٔ رحم پیشگیری نماید.

واکسن گارداسیل (Gardasil) که توسط شرکت مرک ساخته شده برای دختران و زنان در فاصله سنی ۹تا ۲۶ سالگی تجویز می شود. سازمان دارو و مواد غذایی آمریکا پس از آزمایش این واکسن اعلام کرد که گارداسیل تقریباً ۱۰۰درصد در جلوگیری از ویروس پاپیلومای انسانی مؤثراست. این واکسن باید در سه نوبت تزریق شود و در ابتدای عرضه به بازار آمریکا ۳۶۰ دلار قیمت داشت.

  • نداشتن چند شریک جنسی
  • آزمایش  HPV
  • سیگار نکشیدن
  • استفاده از کاندوم
  • بعد از درمان، همچنان خطر سرطان وجود دارد: توصیه می شود نمونه برداری از سلول های دهانهٔ رحم، مداوم صورت گیرد.
 
 

مترجم: فاطمه عرفانی، کارشناس زبان انگلیسی
 
منبع: Wikipedia 2018
گردآورنده: مرضیه آقابابایی، دانشجوی پزشکی
 
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن