موسسه سنین CNIN Institute

پيشگیرى از سارکوم بافت نرم

Soft Tissue Sarcoma Prevention


 

تنها راه جلوگیری از سارکوم بافت نرم، اجتناب از قرار گرفتن در معرض عوامل خطر است. با این حال، اغلب سارکوم ها در افرادی  تشخیص داده می شود، که در معرض عوامل خطر نبوده اند، بنابراین در حال حاضر برای اغلب موارد هیچ راهی برای پیشگیری وجود ندارد. افرادی که تحت پرتودرمانی قرار دارند، معمولا انتخاب های محدودتری برای پیشگیری دارند.

 

مترجم: مریم کریمی، مترجم زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن