موسسه سنین CNIN Institute

پیشگیری از سرطان تیروئید:

 

اغلب افرادى كه به سرطان هاى تيروئيدى مبتلا مى شوند، هيچ ريسك فاكتور شناخته شده اى ندارند.

 در معرض اشعه بودن، خصوصاً در دوران كودكى، يك ريسك فاكتور عمده محسوب مى گردد، به همين دليل، براى درمان بيمارى هاى نه چندان جدى، ديگر از اشعه ايكس اسستفاده نمى شود. چنانچه براى درمان يك بيمارى خاص، در كودكى مجبور به استفاده از اشعه ایکس باشیم، بايد از پايين ترين دوز ممكن استفاده شود.

آزمايش خون، براى رديابى ژن هاى جهش يافته اى كه در پیدایش سرطان خانوادگى مدولاری تيروئيد (MTC)، نقش دارند، كار برد دارد. به همين دليل اغلب موارد "MTC"، در همان مراحل اوليه قابل كشف هستند و با خارج سازى غده تيروئيد (با جراحى) احتمال درمان آن وجود دارد. (زمانى كه بيمارى در يكى از افراد خانواده كشف شد، ضرورت دارد براى يافتن ژن هاى جهش يافته، بقيه افراد خانواده نیز مورد آزمايش خون قرار گیرند.) خارج سازى غده تروئيد، در كودكانى كه حامل اين ناهنجارى ژنى هستند، احتمالاً از ايجاد سرطان مرگبار پيشگيرى خواهد نمود.

 
 

منبع: American Cancer Society 2018
مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید رضا کسایی، فوق تخصص غدد و متابولیسم

سرطان های اعضای بدن