موسسه سنین CNIN Institute

فیبر غذایی/فیتوشیمی و پیشگیری از سرطان مجدد:

 

فيبرهای غذایی و پیشگیری از سرطان مجدد:

فيبرهاى خوراكى، انواع متنوعى از كربوهيدرات هاى گياهى (كه در دستگاه گوارش انسان قابل هضم نيستند) را تشكيل مى دهند. فيبرها، يا محلول هستند مثل سبوس جو، و يا غير محلول مثل سبوس گندم و سلولز. فيبرهاى محلول، با كاستن از ميزان كلسترول خون، از ريسك ابتلا به بيمارى هاى قلبى مى كاهند و عملكرد روده ها را بهبود می بخشند. منابع عالى فيبرها، شامل: حبوبات، سبزيجات، غلات كامل، مغزیجات و ميوه ها مى باشند. خوردن اين غذاها، به علت اين كه ساير ريز مغذى ها را نيز دارا مى باشند، توصيه مى گردند، زیرا نه تنها بر كاهش ريسك ابتلا به سرطان تاثير دارند، بلكه از احتمال بيمارى هاى قلبى نيز مى كاهند. اما تاثير آن ها بر طول عمر و يا ريسك ابتلا و يا بازگشت سرطان، اصلاً معلوم نيست.

 

فیتوشیمی ها و پیشگیری از سرطان مجدد:

فيتوشیمی ها طيف گسترده اى از تر كيباتى متعدد هستند كه توسط گياهان توليد مى شوند، بعضى عمل آنتى اكسيدانى انجام داده و برخى اثرى همانند هورمون ها دارند. روی فيتوشیمی ها و يا گياهانى كه تركيبات فيتوشیمی دارند و اثر بخشى آنها بر كم كردن ريسك بازگشت سرطان يا پيشگيرى از رشد سرطان، تحقيقات اندكى انجام شده است. خوردن مقادير زياد ميوه و سبزى از ريسك ابتلا به بعضى از سرطان ها مى كاهد، پس متخصصين به دنبال تركيب گياهى خاصى هستند كه اين مهم را به انجام برساند، اما تا اين زمان هيچ مكملى پيدا نشده كه بتواند جايگزين فيتوشیمی هاى گياهى شود و مثل آنها كه در سبزى ها، ميوه ها، حبوبات و غلات، وجود دارند، بشود و به آن اندازه موثر قرار گيرد.

 


منبع: American Cancer Society 2107

مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی

بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی