موسسه سنین CNIN Institute

غذاهای ارگانیک و پیشگیری از سرطان مجدد:

 

آيا براى نجات يافتگان سرطان، غذاهای "ارگانيك"  توصيه مى شود؟

واژه ارگانيك به غذاهايى گفته مى شود كه بدون كود و يا سموم شيميايى، بدون آفت كش، يا تغييرات ژنتيكى، پرورده و توليد شده اند. همچنين به گوشت قرمز، شير و لبنيات، گوشت سفيد، و يا تخم مرغ ... هايى گفته مى شود كه از حيواناتى بدست مى آيند كه در دوره پرورش به آن ها، آنتى بيوتيك و يا هورمون رشد داده نشده است. استفاده صحيح از اين واژه، با نظارت سازمان كشاورزى امريكا انجام مى پذيرد. گفته مى شود كه مصرف آنها به علت اينكه تركيبات شيميايى كمترى به همراه دارند، شايد مفيد تر باشد، و وجود ريز مغذى ها در آنها فراوان تر مى باشد. حال، اين كه چقدر براى سلامتى مفيد هستند و يا حتماً از غذاهاى غير ارگانيك، بهتر هستند، نا معلوم است. كلاً در حال حاضر، هيچ تحقيقى در مورد اثر بهتر ارگانيك ها بر كاهش ريسك ابتلا به سرطان، و يا كاهش سرعت رشد تومور و يا پيشگيرى از ريسك بازگشت آن وجود ندارد.

 


منبع: American Cancer Society 2107

مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی

بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی