موسسه سنین CNIN Institute

غربالگری سرطان غدد بزاقی:

 

در موارد زیادی می ­توان این نوع سرطان را زود تشخیص داد. پزشک یا بیمار ابتدا متوجه یک توده می ­شوند. خوب است که همیشه معاینه غدد بزاقی توسط پزشکان عمومی و دندانپزشکان انجام شود، تا تشخیص هر چه زودتر صورت گیرد و درمان بهتر و مؤثرتری انجام شود.

 
 

منبع: American Cancer Society 2017
مترجم: بنفشه جوادی "انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران"
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن