موسسه سنین CNIN Institute

غربالگری سرطان لوزالمعده (پانکراس):

 

هیچ راهنمای جهانی یا اثبات شده ای برای غربالگری افراد با ریسک بالای ابتلا به سرطان لوزالمعده وجود ندارد.

افراد کاندید غربالگری عبارتند از:

  • افرادیکه 2 نفر از بستگان درجه یک آنها به سرطان لوزالمعده مبتلا شده است.
  • ابتلا به سندرم پوتز ژِگرز.
  • ابتلای یکی از بستگان درجه به سرطان لوزالمعده و داشتن یکی از جهش های زیر در بیمار و فرد مورد غربالگری:

جهش p16، جهش BRCA2، جهش HNPCC

MRI و سونوگرافی از طریق اندوسکوپی استراتژی های ارجح برای غربالگری هستند که بصورت سالیانه انجام می شوند. در صورت دیدن توده مشکوک CT اسکن انجام می شود. سن شروع غربالگری از 50 سالگی است.

 
 

 منبع: DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles and Practice of Oncology 2014
مترجم: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن