موسسه سنین CNIN Institute

چای/دمنوش ها و پیشگیری از سرطان


 

مقدمه:

چای نوشیدنی متداولی است که در سراسر دنیا بصورت چای سبز یا سیاه استفاده می شود. چای با فراوری های متعدد از برگ گیاه کاملیا سایننسیس درست می شود. چای سیاه نوشیدنی غالب در امریکا، اروپا، آسیای غربی و ایران است و حال آنکه چای سبز در چین، ژاپن و کره متداول تر است. مطالعات گسترده حیوانی چنین نتیجه گیری کرده اند که ممکنست چای و ترکیبات پلی فنولی آن با مکانیسم ایجاد آپوپتوز، ضد موتاسیون و آنتی اکسیدانی اثرات ضد سرطانی داشته باشند.

 

  • مطالعات روی چای و پیشگیری از سرطان:

یک مطالعه متا آنالیز (تحلیل چندین مطالعه دیگر) روی مطالعات آینده نگر با مضمون میزان پاسخ سرطان های سینه، کولورکتال، کبد، پروستات و معده به چای انجام شده است. در این متاآنالیز کلا 41 مطالعه آینده نگر که روی حدود 3 میلیون شرکت کننده و 50 هزار بیمار مبتلا به سرطان انجام شده بودد مورد بررسی قرار گرفتند. در این متا آنالیز هیچ ارتباط مفیدی بین مصرف چای و کاهش خطر این 5 سرطان شایع دیده نشد. حتی در بررسی زیرگروه ها مشاهده شد که مصرف سه فنجان چای سیاه در روز ریسک فاکتور مهم سرطان سینه است.

 

  • نتیجه:

با توجه به اینکه تاثیر سرطانزایی چای داغ و سایر نوشیدنی های داغ بر ایجاد سرطان های ناحیه دهان و مری اثبات شده است و نتایج مطالعات هیچگونه اثر محافظتی برای چای سبز یا سیاه بر سرطان های شایع سینه، کولورکتال، کبد، پروستات و معده را نشان نداده است، بهتر است چنانچه تصمیم دارید چای بنوشید حداقل از مصرف چای داغ بپرهیزید.

 


مترجم: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی