موسسه سنین CNIN Institute

کلوفارابین

Clofarabine


 

موارد مصرف کلوفارابین:

لوکمی لنفوسیتیک حاد (ALL): در بیماران ۲۱-۱ سال که حداقل به دو درمان دیگر پاسخ نداده و یا بیماری راجعه داشته اند استفاده می شود.
 

مکانیسم اثر کلوفارابین:

ساخت DNA و ریبونوکلئوزید ردوکتاز را مهار می کند و اثر مستقیم روی میتوکندری دارد. این اثرات باعث حذف ذخایر داخل سلولی دئوکسی نوکلئوتید شده و طولانی شدن رشته DNA حین ساخت را مهار می کند. هم چنین باعث آزادسازی فاکتورهایی که در خودکشی سلول نقش دارند از میتوکندری ( هم سلول توموری در حال تقسیم و هم سلول های تقسیم شده ) می شود.

 

فارماکوکینتیک کلوفارابین:

 • اتصال به پروتئین: ۴۷ % (عمدتا آلبومین) در کودکان.
 • متابولیسم: به متابولیت فعال ۵-تری فسفاته تبدیل می شود. متابولیسم در کودکان بیمار به میزان دودهم درصد است.
 • دفع: در کودکان به میزان ۶۰-۴۹ % بصورت داروی تغییر نیافته در ادرار دفع می شود.
 • نیمه عمر: نیمه عمر نهایی حدودا ۵/۲ ساعت در کودکان است.

 

عوارض جانبی کلوفارابین:

تهوع، استفراغ، اسهال، آنمی، لوکوپنی، ترومبوسیتوپنی، نوتروپنی ( نوتروپنی تب دار )، عفونت.

 

تداخلات دارویی کلوفارابین:

 • هنوز هیچ مطالعه ای انجام نشده است.
 • از مصرف همزمان با داروهای نفروتوکسیک طی 5 روز استفاده از کلوفارابین خودداری گردد زیرا کلوفارابین از طریق کلیه دفع می شود.
 • از مصرف همزمان با داروهای هپاتوتوکسیک خودداری شود زیرا کلوفارابین می تواند باعث هپاتوتوکسیسته شود.

 

موارد منع مصرف:

هیچ منع مصرفی گزارش نشده است. در بیمارانی که به دارو یا سایر ترکیبات فرمولاسیون حساسیت دارند با احتیاط مصرف شود.

 

هشدارهای کلوفارابین:

 • صرفا تحت نظر پزشک متخصص انکولوژی مصرف شود.
 • باعث سرکوب مغز استخوان شده که معمولا برگشت پذیر و وابسته به دوز است. سرکوب مغز استخوان بسیار شدید ( نوتروپنی، آنمی، ترومبوسیتوپنی ) گزارش شده است. خطر بروز عفونت مثل سپسیس شدید و عفونت های فرصت طلب افزایش می یابد.
 • از نظر بروز علائم و نشانه های سندروم لیز تومور کنترل شود.
 • برای جلوگیری از افزایش اسید اوریک از آلوپورینول و تامین مایعات بیمار استفاده شود.
 • علائمی از آزادسازی سایتوکاین ( افزایش ضربان قلب، افزایش تنفس، افت فشار خون، ادم ریوی ) و انتشار مایع از پرده جنب و صفاقی گزارش شده است.
 • در حیوانات باعث آسیب به جنین و مرگ شده است. لذا از حاملگی خودداری شود.

 

توصیه های دارویی کلوفارابین:

 • از نظر بروز کم آبی به علت اسهال و استفراغ بیمار را آگاه کنید.
 • در صورت بروز علائم افت فشار خون بیمار سریعا بایستی پزشک را آگاه کند.
 • کنترل شمارش سلولی، عملکرد کلیوی و کبدی الزامی است.
 • زنان بایستی از بروز حاملگی و شیر دادن خودداری کنند.
داروهای‌ سرطان (شیمی درمانی، ...)

««اطلاعات دارویی ارایه شده توسط ما، جایگزین طبابت پزشک، راهنمایی های داروساز و تیم درمان شما نیست. هدف ما کمک به شما و خانواده شما است تا درباره داروهای سرطان اطلاعات صحیحی داشته باشید. بسیاری از عوارض دارویی ذکر شده نادر است و عوارض شایع نیز در تمام بیماران رخ نمی دهند. قویا توصیه می کنیم در صورت بروز عوارض دارویی به تیم درمان اطلاع دهید.»»