موسسه سنین CNIN Institute

سیتارابین

Cytarabine


 

موارد مصرف سیتارابین:

سیتارابین در درمان لوسمی لنفوسیتیک حاد، لوسمی میلوسیتیک حاد، لوسمی میلوسیتیک مزمن، لنفوم غیر هوچکین در کودکان، اریترولوسمی و لنفوم هوچکین بکار می رود.

 

مکانیسم اثر سیتارابین:

سیتارابین یک آنتی متابولیت است و در چرخه سلولی به طور اختصاصی در مرحله تقسیم سلولی عمل می کند و باعث مهار ساختDNAو تا حد کمی RNA و پروتئین می گردد.

 

فارماکوکینتیک سیتارابین:

پس از تزریق وریدی مقدار متوسطی از این دارو از سد خونی- مغزی عبور می کند. متابولیسم آن کبدی بوده و دفع آن عمدتاً کلیوی است.

 

عوارض جانبی سیتارابین:

در مقایسه با تزریق وریدی، عوارض جانبی سیتارابین به جز تهوع و استفراغ در صورت انفوزیون وریدی افزایش می یابند. عوارض شایع شامل تب، لرز و یا گلو درد ناشی از کمبود گویچه های سفید و عفونت است. همچنین خونریزی و کبودی غیر عادی ناشی از کمی پلاکت ها است.

 

تداخلات دارویی سیتارابین:

در صورت مصرف همزمان با آلوپورینول و کلشی سین نیاز به تنظیم مقدار مصرف دارو می باشد.

 

هشدارهای سیتارابین:

سیتارابین ممکن است باعث کاهش فعالیت گنادها گردد که بسته به مدت درمان گاهی غیر قابل برگشت می باشد.

 

توصیه های دارویی سیتارابین:

  • شروع درمان با سیتارابین باید در بیمارستان و تحت نظر پزشک متخصص انجام گیرد.
  • مقدار مصرف بیشتر سیتارابین و تزریق سریع وریدی به جای دفعات بیشتر و زمان آهسته تر تزریق، استفراغ و تهوع بیشتری ایجاد می کند اما عوارض خونی آن کمتر است.

3- مصرف زیاد مایعات از تجمع اسیداوریک در کلیه جلوگیری می کند.

داروهای‌ سرطان (شیمی درمانی، ...)

««اطلاعات دارویی ارایه شده توسط ما، جایگزین طبابت پزشک، راهنمایی های داروساز و تیم درمان شما نیست. هدف ما کمک به شما و خانواده شما است تا درباره داروهای سرطان اطلاعات صحیحی داشته باشید. بسیاری از عوارض دارویی ذکر شده نادر است و عوارض شایع نیز در تمام بیماران رخ نمی دهند. قویا توصیه می کنیم در صورت بروز عوارض دارویی به تیم درمان اطلاع دهید.»»