موسسه سنین CNIN Institute

لوپرورلین

Leuprorelin


 

موارد مصرف لوپرورلین:

داروی لوپرورلین يك آنالوگ گُنادورِلین با خصوصيات مشابه با آن است. تجويز طولاني مدت آن جهت ساپرس كردن توليد هورمون‌هاي جنسي گونادي در درمان نئوپلاسم‌هاي بدخيم پروستات و در درمان آندومتروزيز و فيبروئيد رحم به كار مي‌رود. همچنين قبل از جراحي رحم براي كاهش آندومتر و همچنين در درمان سرطان پستان در زنان قبل از سن يائسگي به كار مي‌رود.

اين دارو به صورت استات تجويز مي‌گردد. در درمان سرطان پروستات پيشرفته، لوپرورلین استات به صورت تزريق زيرپوستي با دوز معمولي يك ميلي‌گرم در روز تجويز مي‌شود. هم‌چنين به صورت زيرپوستي و داخل عضلاني به صورت فرآورده‌هاي ذخیره ای (مخزنی) تجويز مي‌گردد. اما دوزهاي تجويزي و روش مصرف در كشورهاي مختلف متفاوت مي‌باشد. در انگلستان دوز 3/75 میلی گرم به صورت تزريق زيرپوستي يا داخل عضلاني هر ماه تجويز مي‌شود و يا دوز 11/25 میلی گرم هر 3 ماه يكبار به طريق زيرپوستي داده مي‌شود. در ايالات متحده آمريكا دوزهاي تجويز شده عبارتند از mg 5/7 هرماه، 22/5 میلی گرم هر 3 ماه يكبار و يا 30 میلی گرم هر 4 ماه يكبار و روش تجويز به صورت تزريق داخل عضلاني مي‌باشد. در درمان آندومتروزيز و فيبروئيد رحم  3/75 میلی گرم لوپرورلین استات به صورت ماهانه به صورت تزريق داخلي عضلاني يا زيرپوستي در يك تزريق depot منفرد تجويز مي‌شود و يا 11/25 میلی گرم را مي‌توان به صورت يك depot داخل عضلاني هر 3 ماه يكبار تجويز نمود.

 

فارماکوکینتیک لوپرورلین:

داروی لوپرورلین استات هنگامي كه خوراكي تجويز مي‌شود فعال نيست اما متعاقب تزريق زيرپوستي يا داخل عضلاني به خوبي جذب مي‌شود. متعاقب تجويز غيرخوراكي، نيمه ‌عمر حذف آن حدود 3 ساعت مي‌باشد.

 

منع مصرف لوپرورلین:

مصرف این دارو در بارداری اکیدا ممنوع است. جزء گروه X طبقه بندی می شود که منجر به نقص عضو جنین می گردد.

 

عوارض جانبی لوپرورلین:

همانند گنادورلین و ندرتاً ترومبوسيتوپني و لوكوپني گزارش شده است.

 

تداخلات دارویی لوپرورلین:

همانند گنادورلین

داروهای‌ سرطان (شیمی درمانی، ...)

««اطلاعات دارویی ارایه شده توسط ما، جایگزین طبابت پزشک، راهنمایی های داروساز و تیم درمان شما نیست. هدف ما کمک به شما و خانواده شما است تا درباره داروهای سرطان اطلاعات صحیحی داشته باشید. بسیاری از عوارض دارویی ذکر شده نادر است و عوارض شایع نیز در تمام بیماران رخ نمی دهند. قویا توصیه می کنیم در صورت بروز عوارض دارویی به تیم درمان اطلاع دهید.»»