موسسه سنین CNIN Institute

تراستوزوماب

Trastuzumab


 

دسته دارویی تراستوزوماب:

آنتی نئوپلاستیک (آنتی بادی منوکلونال).

 

موارد مصرف تراستوزوماب:

درمان سرطان پستان متاستاتیک در بیماران با بیان بیش از حد (اوراکپرسیون) پروتئین HER2

 

مکانیسم اثر تراستوزوماب:

افزایش بیان پروتئین HER2 در حدود 25-30% کنسر های پستانی دیده شده است. این دارو به عنوان یک آنتی بادی منوکلونال نوترکیب به طور انتخابی به پروتئین HER2 متصل شده و سبب مهار پرولیفراسیون سلول های تومور با بیان بیش از حد پروتئین HER2 می شود.

 

فارماکوکینتیک تراستوزوماب:

دارو به صورت وریدی تجویز می شود. نیمه عمر وکلیرنس دارو وابسته به دوز می باشد.

 

عوارض جانبی تراستوزوماب:

تب، سردرد، بی خوابی، نوروپاتی، درد، نوریت محیطی، نارسایی قلبی، رینیت، سینوزیت، ادم محیطی، تاکیکاردی، بی اشتهایی، تهوع، اسهال، استفراغ، لکوپنی، درد استخوان، راش، اکنه، واکنش حساسیتی.

 

تداخلات دارویی تراستوزوماب:

مصرف همزمان این دارو با پاکلیتاکسل سبب افزایش سطح خونی تراستوزوماب می شود. در صورت مصرف همزمان مانیتورینگ دقیق بیمار ضروری است.

داروهای شیمی درمانی و سرطان

««اطلاعات دارویی ارایه شده توسط ما، جایگزین طبابت پزشک، راهنمایی های داروساز و تیم درمان شما نیست. هدف ما کمک به شما و خانواده شما است تا درباره داروهای سرطان اطلاعات صحیحی داشته باشید. بسیاری از عوارض دارویی ذکر شده نادر است و عوارض شایع نیز در تمام بیماران رخ نمی دهند. قویا توصیه می کنیم در صورت بروز عوارض دارویی به تیم درمان اطلاع دهید.»»