موسسه سنین CNIN Institute

تراستوزوماب

Trastuzumab


 

دسته دارویی تراستوزوماب:

آنتی نئوپلاستیک (آنتی بادی منوکلونال).

 

موارد مصرف تراستوزوماب:

درمان سرطان پستان متاستاتیک در بیماران با بیان بیش از حد (اوراکپرسیون) پروتئین HER2

 

مکانیسم اثر تراستوزوماب:

افزایش بیان پروتئین HER2 در حدود 25-30% کنسر های پستانی دیده شده است. این دارو به عنوان یک آنتی بادی منوکلونال نوترکیب به طور انتخابی به پروتئین HER2 متصل شده و سبب مهار پرولیفراسیون سلول های تومور با بیان بیش از حد پروتئین HER2 می شود.

 

فارماکوکینتیک تراستوزوماب:

دارو به صورت وریدی تجویز می شود. نیمه عمر وکلیرنس دارو وابسته به دوز می باشد.

 

عوارض جانبی تراستوزوماب:

تب، سردرد، بی خوابی، نوروپاتی، درد، نوریت محیطی، نارسایی قلبی، رینیت، سینوزیت، ادم محیطی، تاکیکاردی، بی اشتهایی، تهوع، اسهال، استفراغ، لکوپنی، درد استخوان، راش، اکنه، واکنش حساسیتی.

 

تداخلات دارویی تراستوزوماب:

مصرف همزمان این دارو با پاکلیتاکسل سبب افزایش سطح خونی تراستوزوماب می شود. در صورت مصرف همزمان مانیتورینگ دقیق بیمار ضروری است.

داروهای‌ سرطان (شیمی درمانی، ...)

««اطلاعات دارویی ارایه شده توسط ما، جایگزین طبابت پزشک، راهنمایی های داروساز و تیم درمان شما نیست. هدف ما کمک به شما و خانواده شما است تا درباره داروهای سرطان اطلاعات صحیحی داشته باشید. بسیاری از عوارض دارویی ذکر شده نادر است و عوارض شایع نیز در تمام بیماران رخ نمی دهند. قویا توصیه می کنیم در صورت بروز عوارض دارویی به تیم درمان اطلاع دهید.»»