موسسه سنین CNIN Institute

مقدمه سرطان مغز:

 

سرطان مغز مى تواند با علايم و نشانه هاى زيادى از قبيل: حملات صرعى، خواب آلودگى، گيجى، منگى و تغييرات رفتارى  بروز نمايد. تمامى تومور هاى مغزى، سرطانى نيستند و تومور هاى خوش خيم نيز ممكن است اين علایم را پديدار سازند.

 


انواع سرطان مغز:

 

  • تومورهاى مغزى حاصل رشد غير معمول و نامتعارف سلول ها در مغز ميباشند. اگر چه چنين رشد غير معمولى را تومور هاى مغزى مي نامند، اما همه تومور ها سرطانى نيستند. سرطان ، نامى است كه تومور هاى بد خيم با ان شناخته مى شوند.
  • سلول هاى تومور مغزى مى توانند به طور تهاجمى رشد و گسترش يافته و با چيرگى بر سلول هاى سالم، فضاى حياتى آنها را گرفته، از خون و مواد غذايى آنان نيز تغذيه نمايند. آنها به نقاط دور بدن نيز مى توانند گسترش يابند. همانند تمامى ديگر سلول هاى بدن، سلول هاى تومور هم احتياج به خون و مادّه غذايى دارند تا زنده به مانند.
  • توده هاى سلولى كه به بافت اطراف يا نقاط دور بدن گسترش نمى يابند، خوش خيم محسوب مى گردند.
  • هرچند در كل، تومور هاى خوش خيم نسبت به تومورهاى بد خيم خطر چندانى ندارند، اما با فشار بر بافت هاى اطراف، مى توانند مشکلاتی ايجاد نمايند.

در امريكا، تومور هاى مغزى يا دستگاه عصبى از هر يك هزار نفر در شش نفر بروز مى نمايد.

 

  • سرطانهای اولیه مغز:

مغز از چند نوع مختلف سلول تشكيل شده است، هر گونه تغيير ماهيّت كلّى در ويژگى هاى خاص يك گونه از اين سلول ها، باعث پديدارى سرطان مغز مى گردد .اين دگرگونى خصوصيات، موجب رشد و افزايش چندين برابرى سلول ها به صورت غير متعارف و نا بهنجار، میشود. با رشد اين سلول هاى غير عادى ، آنها تبديل به يك توده يا تومور مى گردند .تومور هاى مغزى كه از خود اين سلول هاى مغز، رشد و گسترش مى يابند، تومور هاى مغزى اولیه (primary) ناميده مى شوند.

متداول ترين تومور هاى مغزى اولیه شامل : انواع زیر است

Gliomas, Meningiomas, Pituitary adenomas, Vestibular schwannomas, Primitive Neuroectodermal Tumor (medulloblastomas)

واژه گليوما (glioma) شاملGlioblastomas, Astrocytomas, Oligodendrogliomas  ,Ependyomomas    مي گردد .اين اسامى، نام هايى هستند كه اشاره به نوع سلول هايى دارند كه اين تومور ها از آنان شكل گرفته و يا اشاره به قسمت هايى از مغز دارند كه تومور در آن نواحى پديدار گرديده است.

 

  • سرطان هاى ثانویه مغز، يا تومور هاى حاصل از متاستاز:

بعضى از انواع تومور هاى مغزى، به علت متاستاز از سلول هاى سرطانى ساير نقاط بدن، پديدار مى گردند. سلول هاى سرطانى از ساير توده هاى سرطانى نقاط مختلف بدن، در روندى كه متاستاز ناميده و شناخته مى شود، به مغز گسترش مى يابد و اين شايع ترين نوع تومور هاى مغزى مى باشد.

 

10 پرسشی که باید از پزشکتان درمورد سرطان مغز بپرسید:

1.من چه نوع تومور مغزی دارم؟ grade آن چیست؟

2.علایم سرطان مغز چیست؟

3.چه بخشی از مغز من مبتلا به تومور است و کار این بخش از مغز چیست؟

4.آیا برای جراح این امکان وجود دارد تومور را خارج نماید؟

5.آیا پس از جراحی به درمان دیگری مانند شیمی درمانی یا پرتودرمانی نیاز دارم؟

6.عوارض این درمانها چیست؟

7.اعضای تیم درمان من چه کسانی هستند؟ و تا چه مدت باید تحت نظر ایشان باشم؟

8.چه درمانهای جایگزینی برایم مفید است؟

9.آیا هیچگونه مشکل طولانی مدتی در اثر بیماری یا درمانش باقی میماند؟

10.آیا در منطقه ما هیچ گروه پشتیبانی وجود دارد که بتوانم با ایشان تماس بگیرم؟

 


منبع: 2017 American Cancer Society
مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن