موسسه سنین CNIN Institute

مقدمه سرطان روده کوچک (باریک):

 

سرطان روده کوچک بیماری نادری است که در آن سلول‌های بدخیم (سرطانی) در بافت‌های روده کوچک تشکیل می‌شوند.

روده کوچک بخشی از دستگاه گوارش است که شامل مری، معده و روده بزرگ نیز می‌شود. سیستم گوارش مواد مغذی (ویتامین‌ها، مواد معدنی، کربوهیدرات، چربی‌ها، پروتئین‌ها و آب) را از غذاها استخراج و فرآوری می­ کند و به خروج مواد زائد از بدن کمک می­ کند. روده کوچک یک لوله طولانی است که معده را به روده بزرگ متصل می‌کند و بارها و بارها برای جا شدن در داخل شکم تا خورده است.

روده باریک، معده و روده بزرگ را به هم متصل می‌کند و شامل دوازدهه، ژژنوم و ایلئوم است.

 


انواع سرطان روده کوچک (باریک):

 

پنج نوع سرطان روده کوچک وجود دارد. انواع سرطان روده کوچک عبارتند از آدنوکارسینوم، سارکوم، تومورهای کارسینوئید، تومور استرومائی دستگاه گوارش و لنفوم. در این مبحث، آدنوکارسینوما و لیومیوسارکوم (نوع سارکوم) توضیح داده می­شوند.

  • آدنوکارسینوما Adenocarcinoma روده باریک:

از سلول‌های غده‌ای پوشش روده کوچک شروع می‌شود و شایع‌ ترین نوع سرطان روده کوچک است و اغلب این تومورها در روده کوچک در نزدیکی معده اتفاق می‌افتد.اینها ممکنست رشد کنند و روده مسدود کنند.

  • :روده باریک Leiomyosarcoma لیومیوسارکوما

در سلول‌های عضلانی صاف از روده کوچک شروع می‌شود. بیشتر این تومورها در بخشی از روده کوچک، نزدیک روده بزرگ رخ می‌دهد.

 
 

منبع:  WebMD 2017
مترجم: فاطمه عرفانی، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن