موسسه سنین CNIN Institute

مقدمه سرطان ریه سلول کوچک SCLC

Introduction to Small Cell Lung Cancer (SCLC)
در سرتاسر جهان، سرطان ریه شایع ترین بدخیمی مردان است (در اروپا، سرطان ریه دوم و سرطان پروستات اول) و پنجمین سرطان شایع زنان است. در کشورهای در حال توسعه به دلیل شیوع رو به رشد مصرف دخانیات، شیوع سرطان ریه بسرعت در حال افزایش است. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سالانه حدود 1.69 میلیون مرگ ناشی از سرطان ریه در سراسر جهان رخ می دهد.

داده های جداگانه ای برای سرطان ریه سلول کوچک در سراسر جهان، در دسترس نیست. طی چند سال گذشته بروز سرطان ریه سلول کوچک (SCLC) کاهش یافته است. SCLC زمانی 25 درصد از کل سرطان های ریه را تشکیل می داد؛ در حال حاضر تنها مسوول 13٪ از سرطانهای ریه است.

 
 

منبع: 2018 Medscape
گردآورنده: جواد اسکندری نسب، دانشجوی پزشکی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژ

سرطان های اعضای بدن