موسسه سنین CNIN Institute

مقدمه لنفوم مرتبط با HIV

Introduction to HIV Associated Lymphoma


 

افرادی که با ویروس HIV عفونی شده اند، این احتمال وجود دارد که به لنفوم مبتلا شوند. تقریبا در 4% افراد مبتلا به ایدز، لنفوم غیرهوچکین تشخیص داده می شود که پیشرفت آن مشابه لنفوم غیرهوچکین بدون ایدز است.

 


انواع لنفوم مرتبط با HIV

HIV Associated Lymphoma Types


 

لنفوم مرتبط به HIV 3 نوع مختلف دارد که به شرح زیر است:

  • لنفوم غیر هوچکین سیستمیک (رایج ترین لنفوم مرتبط با (HIV

انواع لنفوم غیرهوچکین مرتبط با ایدز به ترتیب شیوع:

  • (Diffuse Immunoblastic Tumors) تومورهای ایمونوبلاستیک منتشر
  • لنفوم بورکیت
  • لنفوم با درجه (گرید) بینابینی
  • لنفوم با درجه (گرید) پایین
  • (PCNSL) لنفوم اولیه سیستم عصبی مرکزی
  • (Primary effusion lymphoma) لنفوم حفرات بدن
 
 

منبع: Medscape 2018
گردآورنده: محمد کارگری، داشجوی پزشکی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های خون و لنف