موسسه سنین CNIN Institute

علایم سرطان روده کوچک (باریک):

 

علایم سرطان روده باریک عبارتند از کاهش وزن غیرقابل توضیح و درد شکم. ممکنست این علایم و علایم دیگر ناشی از سرطان روده کوچک یا سایر بیماریها باشد.

در صورت داشتن هر یک از موارد زیر با پزشک خود صحبت کنید:

  • درد یا گرفتگی وسط شکم.
  • کاهش وزن بدون علت شناخته‌شده.
  • وجود توده در شکم.
  • خون در مدفوع.
 
 

منبع:  WebMD 2017
مترجم: فاطمه عرفانی، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن