موسسه سنین CNIN Institute

علایم سارکوم استخوان (استئوسارکوما)

Bone Sarcoma (Osteosarcoma) Signs & Symptoms


 

غالبا درد و تورم استخوان ناشی از عوامل خوش خیم (مثل صدمات و التهاب مفصل) است تا سرطان از این رو اکثر مردم با این علایم به سرطان مبتلا نیستند. ولی اگراین علایم و نشانه ها، مدت طولانی ادامه یابد و ناشی از شرایط خوش خیم نباشد باید برای بررسی سرطان آزمایشاتی انجام شود.

  • درد:

درد استخوان شایع ترین شکایت بیمار مبتلا به سرطان استخوان است. در ابتدا درد مداوم نیست وممکنست شبها یا وقتی زیاد از استخوان استفاده می شود (مثال: درد ساق پا وقتی قدم می زنیم) شدیدتر باشد. همان طور که سرطان پیشرفت می کند درد نیز مداوم خواهد شد درد با فعالیت افزایش خواهد یافت و اگر ساق پا درگیر شده باشد ممکنست منجر به لنگیدن شود.

 

  • تورم:

ممکنست هفته ها بعد تورم منطقه دردناک ایجاد شود. ممکنست بسته به منطقه تومور منجر به لنگیدن یا ایجاد توده شود.

 

  • شکستگی:

اگرچه ممکنست سرطان استخوان هنگام گسترش باعث تضعیف استخوان شود، اما معمولا استخوان نمی شکند. بیمارانی که دچار شکستگی استخوان سرطانی می شوند، معمولا طی چند ماه احساس درد شدید دارند که به طور ناگهانی چند برابر می شود.

 

  • علایم عمومی:

اگر سرطان گسترش پیدا کند ممکن است علایم عمومی از قبیل کاهش وزن و خستگی بروزکند. همچنین گسترش سرطان به ارگان های داخلی ممکن است باعث بروز علایم شود بعنوان مثال اگر سرطان به ریه گسترش یابد شخص ممکنست منجر به تنگی نفس شود.

 


مترجم: فاطمه جمالی، پزشک "انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران"
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن