موسسه سنین CNIN Institute

مقدمه لنفوم اولیه مغز (PCNSL)

Introduction to Primary CNS Lmphoma (PCNSL)


 

این لنفوم مغز یا طناب نخاع (سیستم عصبی مرکزی) را درگیر می کند. همچنین گاهی از بافتهای اطراف طناب نخاعی یا چشم ها نیز شروع می شود که به مرور زمان تمایل به انتشار به سیستم عصبی مرکزی دارند.

در کل لنفوم اولیه مغز نادر است، اما در افراد مسن تر و نقص ایمنی (بیماران پیوندی یا مبتلا به ایدز) شایعتر است. اغلب افراد دچار سردرد و گیجی هستند. همچنین می توانند دچار مشکل بینایی، ضعف یا تغییر حس صورت، بازو یا اندام و در برخی موارد تشنج شوند.

از گذشته چشم انداز لنفوم اولیه سیستم عصبی مرکزی بخوبی سایر لنفوم ها نبوده است. اما این حداقل تا حدودی بخاطر سن بالاتر این بیماران یا مشکلات زمینه ای جدی تر است.  هنوز برخی افراد با درمان خوب می شوند.

 
 

منبع: American Cancer Society 2018
مترجم: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی