موسسه سنین CNIN Institute

مقدمه لنفوم سلول T روده ای EATL

Introduction to Enteropathy Associated T Cell Lymphoma (EATL)


 

لنفومی است که در پوشش داخلی روده ها رخ می دهد. شایعترین فرم لنفوم روده باریک است اما در روده بزرگ نیز رخ می دهد. علایم شامل دلدرد شدید، تهوع و استفراغ است.

 


انواع لنفوم سلول T روده ای EATL

Enteropathy Associated T Cell Lymphoma (EATL) Types


 

2 نوع دارد:

 لنفوم سلول T روده ای (EATL) نوع I : 

در برخی از بیماران سلیاک (انتروپاتی حساس به گلوتن) ایجاد می شود. سلیاک یک بیماری خود ایمنی است که مصرف گلوتن  (پروتئین موجود در گندم و جو)  به پوشش روده ها و سایر نقاط بدن حمله نماید. نوع I  EATL در افرادیکه از بچگی سلیاک داشته اند نادر است و بیشتر در کسانی دیده می شود که در سنین بالاتر مبتلا به سلیاک شده اند.

در مردها شایعتر از خانم ها است.

 

لنفوم سلول T روده ای (EATL) نوع II :

با سلیاک ارتباطی ندارد و شیوع کمتری دارد.

 
 

منبع: American Cancer Society 2018
مترجم: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی