Psychology روانشناسی

مطالب آموزشی

کتاب های آموزشی روانشناسی

 
 مشاهده
محتوا
جلد   کتاب
عنوان کتاب
زمینه
این کتاب ما را با روش درمانی اکت و مولفه های آن آشنا می شویم.

Acceptance and commitment  Therapy

 اکت

آموزش جنسی به کودکان

برخی رازها باید فاش شوند

روانشناسی کودک

 این کتاب ما را با تربیت جنسی در کودکان آشنا می کند. و به خیلی از سوالات کودکان در زمینه چگونه ساخته شده اند، بچه ها از کجا می آیند و... پاسخ می دهد.

لک لکی در کار نیست

روانشناسی کودک 
این کتاب در زمینه مرگ و تاثیرات آن...آیا غم و اندوه صرفا با مرگ عزیزی ایجاد می شود؟ نوسانات غم و اندوه در افراد....
Understanding Grief
درک غم  در بیماران سرطانی
در این کتاب با مفهوم واقعیت درمانی، نیازهای اساسی،شخصیت و....
نظریه انتخاب
تئوری انتخاب
در این کتاب با حضور ذهن و راههای رسیدن به آن، اکت، انعطاف روانشناختی و....تمرین و تکالیف خانگی آشنا می شویم.
درمان مبتنی بر ذهن آگاهی
مایندفولنس
این کتاب ما را با موضوعات شناخت درمانی،رفتار درمانی، پذیرش ، تحمل و...آشنا می کند.
cognitive Behavior Therapy
شناخت درمانی
در این کتابچه با سازگاری با استرس،مفهوم مقابله ،کمک به مقابله کودکان و...
Partners guide to coping with cancer
مقابله با سرطان
معیارهای انتخاب همسر،معیار پول در ازدواج،تناسب خانوادگی،
هفت موضوعی که قبل از ازدواج باید از آن صحبت کرد و...
ازدواج موفق
ازدواج
روش های غلبه بر احساس گناه،اندوه و افسردگی چه فرقی با یکدیگر دارند؟،غلبه بر ناامیدی و...
افسردگی چرا؟
افسردگی
در این کتاب با تعریف افسردگی، انواع و علائم آن در دوره ها و سنین مختف و درمان افسردگی آشنا می شویم.
خداحافظی با افسردگی
افسردگی
داستان کتاب هنگامی که نیچه گریست ( When Nietzche Wept ) از این قرار است که نیچه عاشق دختری بنام لوسالومه یک روسی تبارآزاد می شود . عشقی بسیار دردناک
وقتی نیچه گریست
رمانی درباره وسواس
 

مامان و معنی زندگی

معنی زندگی
 
250 راه نه گفتن
بالا بردن عزت نفس و رضایت درونی
 
1، 2