Psychology روانشناسی

  موسسه سنین (سرطان نیازمند ایده های نوین) 

چگونه سنین به شما کمک می کند؟
 

 

چگونه می توانم به سنین کمک کنم؟
 

 

درخواست عضویت در سنین
 

 

مشاوره پزشکی

 

 

مشاوره غیرحضوری و تلفنی
 

 

 

روانشناسی سرطان
 

 

بازپروری (توانبخشی)
 

 

 

اخبار و رویدادها
 

 

 

سایت اصلی سنین
 

سنین موسسه ای مردم نهاد است با فعالیت در زمینه سرطان با نیت نوآوری در پیشگیری، تشخیص و درمان. موسسه ای که هدف آن کمک هوشمندانه به بیماران سرطانی است به نحوی که در نهایت هزینه درمان آنها کاهش یابد.

گروه مشاوره روانشناسی سنین جهت ارائه ی خدمات مشاوره های تخصصی روانشناسی در زمینه های شایع و مواردی که کمتر مورد توجه بوده است و نیاز به آن شدیداً احساس می شود مانند: سرطان و بیماریهای مزمن راه اندازی شده است. از اهداف  موسسه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1- ارائه مشاوره روانشناسی تلفنی در راستای ارائه خدمات به افرادی که به هر دلیلی امکان مراجعه حضوری به مراکز روانشناسی را ندارند.

 2- نوآوری در روش های ارائه ی خدمات روانشناسی و روانپزشکی به بیماران سرطانی و مزمن.

 3- تسهیل فرایند مشاوره.

 4- ارتباط بیشتر با مخاطبان.

 5- آموزش سبک زندگی سالم به افراد جامعه به منظور آمادگی و پیشگیری از مواجهه با عوامل روانی و محیطی سرطانزا در زندگی.

 6- استفاده از متخصصین رشته های مختلف در جهت کمک به بهبود روشهای درمانی بیماران و خانواده های آنها.

 7- ارائه خدمات روانشناختی، خانواده درمانی، زوج درمانی، مشاوره تحصیلی و شغلی با استفاده از رویکردهای درمانی ACT، CBT و ....

-8   برگزاری کارگاه های آموزشی.

 

ما تصمیم داریم برای رسیدن به این اهداف از قابلیت های فضای مجازی و اینترنت استفاده نموده و ضمن تبادل نظر و همکاری با مراکز تحقیقات سرطان و انجام پژوهش های روانشناسی و توجه به اثرات مثبت معنویت در بهبود مشکلات روانی و جسمانی بیماران بکوشیم.

 

کلمات کلیدی:

مشاوره روانشناسی غیرحضوری و تلفنی

خدمات روانشناسی به بیماران سرطانی