Psychology روانشناسی

 سنین نام موسسه ای مردم نهاد و نوپا با فعالیت در زمینه سرطان با نیت نوآوری در پیشگیری، تشخیص و درمان است. سازمانی که هدف آن کمک هوشمندانه به بیماران سرطانی است به نحوی که در نهایت هزینه درمان آنها کاهش یابد.
گروه مشاوره روانشناسی سنین جهت ارائه ی خدمات مشاوره های تخصصی روانشناسی در زمینه های شایع و مواردی که که کمتر مورد توجه بوده است و نیاز به آن شدیداً احساس می شود مانند: سرطان و بیماریهای مزمن راه اندازی شده است. از اهداف گروه ما می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- ارائه ی مشاوره روانشناسی غیرحضوری و تلفنی در راستای ارائه خدمات به افرادی که به هر دلیلی امکان مراجعه ی حضوری به مراکز روانشناسی را ندارند.
2- نوآوری در روش های ارائه ی خدمات روانشناسی به بیماران سرطانی و مزمن.
3- تسهیل فرایند مشاوره.
4- ارتباط بیشتر با مخاطبان.
5- آموزش سبک زندگی سالم به افراد جامعه به منظور آمادگی و پیشگیری از مواجهه با عوامل  روانی سرطانزا در زندگی.
7- استفاده از کادر روانشناس در جهت کمک به بهبود روشهای درمانی بیماران و خانواده های آنها.
8- ارائه خدمات روانشناختی، خانواده درمانی، زوج درمانی، مشاوره تحصیلی و شغلی با استفاده از رویکردهای درمانی ACT، CBT و ....
-9 برگزاری کارگاه های آموزشی.
ما تصمیم داریم برای رسیدن به این اهداف از قابلیت های فضای مجازی و اینترنت استفاده نموده و ضمن تبادل نظر و همکاری با مراکز تحقیقات سرطان و انجام پژوهش های روانشناسی و توجه به اثرات مثبت معنویت در بهبود مشکلات روانی و جسمانی بیماران بکوشیم.
 
 
 
 
 
 
 کلمات کلیدی:

مشاوره روانشناسی غیرحضوری و تلفنی در سنین