موسسه سنین CNIN Institute

مشاوره پزشکی سرطان

 

برای دریافت مشاوره پزشکی شما می توانید عضو صفحه اینستاگرام سنین شوید و پرسش خود را مطرح نمایید. روزهای پنجشنبه هر هفته پزشکان متخصص و فوق تخصص موسسه سنین در زمانی کوتاه پاسخ شما را خواهند داد.

موسسه سنین با هدف "یاری بیماران سرطانی" تاسیس شده است و تمام هزینه مشاوره این عزیزان را پرداخت می کند تا مشاوره های پزشکی این موسسه رایگان باشد.

 

برای پاسخگویی به سوالات شما نیاز نیست نام خود یا بیمارتان را عنوان نمایید. اطلاعات شما و پرسش شما به هیچ وجه در اختیار هیچکس بجز پزشک قرار نخواهد گرفت. بنابراین لطفا برای دریافت پاسخ جامع و صحیح، شرح حال بیماری را بطور کامل در اختیار پزشک قرار دهید.

 

مهمترین اطلاعات مورد نیاز پزشک برای کمک به شما عبارتست از:

*جنس:
*سن:

*سابقه خانوادگی:

*نوع سرطان:

*گزارش پاتولوژی:
(تصویر ارسال شود) 
 
*مدت زمان تشخیص:
 

*سابقه شیمی درمانی:

 

*سابقه پرتو درمانی:

 

*سابقه جراحی:

*توضیح و پرسش:
 
 
 

 

البته این به این معنی نیست که به پرسشهای با شرح حال ناکامل شما عزیزان پاسخ داده نمی شود.