موسسه سنین CNIN Institute

تشخیص سرطان روده بزرگ (کولورکتال):

 

علاوه برگرفتن شرح حال پزشکی و انجام معاینه، تعدادی آزمایش وجود دارد که پزشک می‌تواند برای تشخیص سرطان روده بزرگ و پولیپ­های ابتدایی درخواست کند. آزمایش‌های کمکی برای تشخیص پولیپ­های روده بزرگ و سرطان شامل موارد زیر است:

  • سیگموئیدوسکوپی برای تشخیص سرطان روده بزرگ:

این یک روش برای بررسی راست‌روده و قسمت آخر روده بزرگ است. این آزمایش می‌تواند پولیپها، سرطان‌ها و سایر اختلالات در روده بزرگ و راست‌روده را تشخیص دهد. در طی این آزمایش ممکن است تکه ­برداری (نمونه بافتی) هم انجام شود و برای آزمایش ارسال شود.

 

  • مدفوع DNA برای تشخیص سرطان روده بزرگ:

آزمایش Stool DNA به دنبال تغییرات در ژن‌هایی است که گاهی اوقات در سلول‌های سرطانی روده یافت می‌شوند. این آزمایش می‌تواند برخی از سرطان‌های روده بزرگ را قبل از توسعه علائم تشخیص دهد.

 

  • کولونوسکوپی برای تشخیص سرطان روده بزرگ:

کولونوسکوپی کل کولون و راست‌روده را بررسی می‌کند. طی این روش، پولیپ­ها برداشته و برای آزمایش ارسال می­شوند.

 

  • CT کولونوگرافی برای تشخیص سرطان روده بزرگ:

این یک آزمایش ویژه اشعه ایکس است (همچنین بعنوان کولونوسکوپی مجازی هم نامیده می­شود) و از کل کولون با استفاده از یک اسکنر CT (توموگرافی کامپیوتری) عکس می­گیرد. این آزمایش زمان کمی نیاز و کمتر از سایر آزمایش­ها است. اگر پولیپ تشخیص داده شود، کولونوسکوپی استاندارد باید انجام شود.

 

 اگر پولیپ روده بزرگ یافت شود چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر پولیپ­های روده بزرگ یافت شوند، باید برداشته شوند و برای تجزیه‌ وتحلیل میکروسکوپی به آزمایشگاه ارسال شوند. به‌ محض اینکه نوع میکروسکوپی پولیپ مشخص شود، یک‌فاصله پیگیری برای کولونوسکوپی بعدی داده می شود.

 
 

منبع: WebMD Medical Reference Reviewed by Minesh Khatri, MD on اکتبر 25, 2017
مترجم: فاطمه عرفانی، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سیدسعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی

سرطان های اعضای بدن