موسسه سنین CNIN Institute

تشخیص مالتیپل میلوما MM: 

 

ممکنست پزشک شما در صورتیکه موارد زیر را در آزمایش خون شما مشاهده نماید شما را از نظر مولتیپل میلوما بررسی نماید:

  • کلسیم بالای خون (هیپرکلسمی)
  • آنمی (کم خونی)
  • مشکلات کلیه
  • سطح بالای پروتئین خون در کنار آلبومین پایین (که به آن شکاف گلوبین میگویند).

اگر پزشک شما فکر می کند شما مولتیپل میلوما دارید، ممکنست درخواست تستهای خونی دهد:

  • CBC: (شمارش کامل سلولهای خونی) که انواع مختلف سلولهای خون شما را اندازه می گیرد.
  • BUN ,Cr: این تستها عملکرد کلیه را نشان می دهند.

سایر آزمایشات تخصصی خون و ادرار میزان و نوع پروتئینهای غیر طبیعی تولید شده در بدن شما را چک می کنند.

ممکنست پس از آماده شدن نتایج آزمایشات شما، پزشک درخواست انجام نمونه گیری از مغز استخوان را بدهد. ایشان  یک سوزنرا وارد استخوان نموده (معمولا در ناحیه باسن) تا نمونه ای از مغز استخوان تهیه شود و تعداد پلاسما سل های درون آن معلوم شود.

ممکنست او از شما بخواهد تا عکس ساده بگیرید. این تصاویر نقطه های ضعیف شده استخوان را نشان می دهد. گاهی مواقع ممکنست نیاز به CT  اسکن، MRI یا PET اسکن شود.

مالتیپل میلوما معمولا به دسته های با ریسک بالا، متوسط یا استاندارد دسته بندی می شود.

 
 

منبع: WebMD Medical Reference Reviewed by Neha Pathak, MD on July 20, 2017
مترجم: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های خون و لنف