موسسه سنین CNIN Institute

پیش آگهی مالتیپل میلوما MM:

Multiple Myeloma Prognosis:

 

مالتیپل میلوما در افراد مختلف سیر متفاوتی دارد. برخی افراد سالها با علایم اندک زندگی می کنند. در برخی  افراد بیماری سریع پیشرفت میکند. اغلب تعیین سیر بیماری برای پزشکان چالش بر انگیز است.

پزشکان با روشهایی متوسط طول عمر را پیشبینی میکنند. راحت ترین و موثرترین راه استفاده از سطح خونی آلبومین و بتا2 میکروگلوبولین است. هرچه سطح آلبومین بالاتر و سطح بتا 2 میکروگلوبولین پایینتر باشد شانس زنده ماندن بیشتر است.

سایر سیستم ها از چندین آزمایش و تستهای DNA پلاسما سل ها استفاده می کنند.

دانستن میزان تهاجمی بودن مالتیپل میلوما به شما و پزشکتان کمک می کند بهترین برنامه ریزی را انجام دهید.

 
 

منبع: WebMD Medical Reference Reviewed by Neha Pathak, MD on July 20, 2017
مترجم: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های خون و لنف

««ما می دانیم که این آمارها ممکنست برای شما کمی گیج کننده باشد و منجر به ایجاد سوالهای بیشتری شود. این را بدانید که این آمارها نمی توانند به شما بگویند که شما چقدر زنده می مانید، برای شفافیت بیشتر با پزشکتان که با شرایط ویژه شما آشنا است صحبت نمایید و نظر وی را جویا شوید.»»