موسسه سنین CNIN Institute

پیش آگهی لنفوم مرتبط با HIV:

HIV Associated Lymphoma Prognosis:

 

براساس شواهد اخیر در مطالعات مربوط به ایدز و لنفوم های مربوط به آن، ایدز هنوز پروگنوز بدی دارد. مخصوصا لنفوم اولیه سیستم عصبی مرکزی (PCNSL) و Primary effusion lymphoma. شدت HIV نیز نقش مهمی را در پیش آگهی ایفا می کند. به طور متوسط میزان امید به زندگی در PEL 2-3 ماه و در PCNSL 3.5 ماه است.

 
 

منبع: Medscape 2018
گردآورنده: محمد کارگری، داشجوی پزشکی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های خون و لنف

««ما می دانیم که این آمارها ممکنست برای شما کمی گیج کننده باشد و منجر به ایجاد سوالهای بیشتری شود. این را بدانید که این آمارها نمی توانند به شما بگویند که شما چقدر زنده می مانید، برای شفافیت بیشتر با پزشکتان که با شرایط ویژه شما آشنا است صحبت نمایید و نظر وی را جویا شوید.»»