موسسه سنین CNIN Institute

علت‌ شناسی مالتیپل میلوما MM:

 

هیچکس علت مالتیپل میلوما را نمی داند. اما اگر شرایط زیر را داشته باشید احتمال ابتلا به آن بیشتر است:

  • سن بالای 65 سال
  • نژاد افریقایی امریکایی
  • سابقه خانوادگی مثبت
  • ابتلا به یکی از انواع دیگر بیماریهای پلاسما سل ها: MGUS
    • (گاموپاتی مونوکلونال با اهمیت نامعلوم)
    • پلاسماسیتوم منفرد
 
 

منبع: WebMD Medical Reference Reviewed by Neha Pathak, MD on July 20, 2017
مترجم: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های خون و لنف