موسسه سنین CNIN Institute

علت شناسی لوسمی سلول مویی HCL:

 

هنوز علت لوسمی سلول مویی مشخص نیست.

پزشکان می دانند که علت کنسر وقوع اشتباهاتی (جهش هایی) درDNA  سلول ها است. در لوسمی سلول مویی جهش های DNA  موجب می شود سلول های بنیادی مغز استخوان، بیش از اندازه گلبول های سفید معیوب تولید کنند. پزشکان عامل این جهش های DNA  که موجب HCL می شود را نمی دانند.

 

ریسک فاکتورهای لوسمی سلول مویی HCL:

فاکتورهای مشخصی ریسک ابتلا به HCL را بالا می برد. مطالعات مختلف در مورد فاکتورهای خطر HCL اتفاق نظر ندارند.

برخی تحقیقات اشاره به فاکتورهای خطر زیر دارند:

  • مواجهه با اشعه و ریسک HCL:

آنهاییکه اطراف ماشینهای پرتو ایکس کار می کنند و پوششهای محافظتی کافی نمی پوشند یا آنهاییکه برای درمان سرطان پرتودرمانی می شوند ممکنست ریسک ابتلا به HCL بالاتری داشته باشند، اما شواهد منسجم نیستند.

 

  • مواجهه با مواد شیمیایی و ریسک HCL:

در مورد نقش مواد شیمیایی صنعتی و کشاورزی در بروز لوسمی سلول مویی مطالعات ضد و نقیضی وجود دارد.

 
 

منبع: WebMD 2018
مترجم: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های خون و لنف